Bebyggelse, Kolbäcks socken.

Foto nr Tid Plats Motivbeskrivning
       
G651 1962 Kolbäck Olfsta Gård
G524 2020 Kolbäck Vattentornstomten
G539 2022 Kolbäck Ringvägen
G536 1970 Kolbäck Kommunalkontoret
G533 16 maj 2012 Kolbäck Tingshuset
G531 1980 Kolbäck Emil Andersson Speceriaffär
G530 1980 Kolbäck Kolbäcks Charkuterifabrik
G517 2019 Kolbäck Cementgjuteritomten
G515 1950 Kolbäck Vy över Herrevad
G514 Efter 1955 Kolbäck Vy från flygbevakningstornet på åsen
G479 1900 Trångfors Kraftstationsbygge
    Mobilanpassade bilder här ovan
Bildgalleri   innehållande nedan bilder  
A334 1900-tal.börj. Amsta Amsta skola
G58   Amsta Tomsberg
D150 1960 Apotekarbacken Apotekarbacken
C1700 Ca 1950 Bil-Anders hus Stationsgatan
D130 1920 Bläckhornet Bostadshus
E2   Bolunda Bolunda-Brittas hus
B633 1950-tal Borgby Oskar Eriksson hus efter ombyggnad
B656   Borgby Oskar Erikssons hus
G291 1892 Borgåsund Plankarta
G363 1948 Borgåsund Brovaktarstugan
D164   Borgåsund Lindbergs affär
D138   Borgåsund Missionshus
D139   Borgåsund Mejeri, Mejerivägen 6 
G335   Borgåsund Vy från Apotekarbacken
G336   Borgåsund Simons affär
G339   Borgåsund Sundbacken
G341   Borgåsund Apotekarbacken
G140 1930-40 Brånsta Fattighus Gammelgården
G386 Början 1900 Bärsta Mangårdsbyggnad gammal
S734 1960 Centralskolan Centralskolan
G99 1905 Centrum Godtemplarhuset Linneagården
S1945 2004 Centrum Linneagården
G322 2010 Centrum Linnéagården
G324 2010 Centrum Stationsgatan vid stationen
G326 2010 Centrum Bebyggelse i centrum
Film 2011 Centrum En tur genom Kolbäck
G71 2003 Centrumhuset Hembygdsföreningens nya lokal
G343   Centum Personalbostad för SJ
G113   Eriksgatan Brännvinsladan, Anders Ols stuga
D208   F d Gjuteriv. 2 Emil Anderssons lager
B460 1930-tal Fabriken Mölntorpsfabriken
B441 Ca 1918 Fabriken Vy från Mölntorp
S821 1961 Fiholm Fiholms slott
B2353 1900-talet Fyrbacken Smedstugan i Fyrbacken
A335 1900-tal.börj. Gamla kyrkskolan Gamla kyrkskolan
G388 Före 1956 Gränby Mangårdsbyggnad gammal
C1955 1905 Gästgivaregården Huvudbyggnad och flyglar
S225 1960 Gästgivaregården Start MHF tävling
S1894 2001 Gästgivaregården Gästgivargården med Kanalstugan
B631   Gästgivargården Hus vid Gästgivaregården
S1900 2000 Hallstavägen Hyreshuset efter Hallstavägen rivs
S1904 2000 Hallstavägen Hyreshuset efter Hallstavägen rivs
S217 1960 Hermansro Helikopter
S935 1961 Herrevad Rahms i Kolbäck
G263 1998 Herrevad Arbetarbostad
Film 2011 Herrevad Birger jarls väg
G280 Omk 1920 Herrevad Herrevad Gård
G63   Herrevad Vaktmästarbostad i Kolbäcks Folkets Park
G290 1921 Herrevadsudde Telereparatör, Anders August Johansson
D174 1885 Holmen Arbetarbostad
S817 1961 Horn Ekeby skola
S920 1961 Hägnudden Mörtbergs fritidshus
B117 Ca1930 Kapellgatan Kapellgatan 10.
G169 1940-tal Kaplansgården Kaplansgården.
C1942 1912 Kassör Erikssons hus Bostadshus Tingshusgatan 11
C802 1920 Kolbäck Åsgården
D106 1935 Kolbäck Konsumhuset
C555 1958 Kolbäck Vattentornet
C1680 1962 Kolbäck Flygfoto över Kolbäck
C1681 1962 Kolbäck Centrala Verkstadsskolan
G76 1998 Kolbäck Tiondeboden
G281 2005 Kolbäck Kvarteret Åbrinken
G204 jun-92 Kolbäck Byggstart av kvarteret Åbrinken
G145 120-talet Kolbäck Tingshuset
G116 15/4-2003 Kolbäck Flygfoto över Kolbäck
Album 1900-tal Kolbäck Sune Bergs album
E454 1930 tal Kolbäck Flygfoto 
C1921 1930-tal Kolbäck Mejeriet
E455 1940 tal Kolbäck Flygfoto 
B2383 1940-talet Kolbäck Teatern i Kolbäcks Folkets Park
B2384 1940-talet Kolbäck Serveringen i Kolbäcks Folkets Park
C1517 1950-60 Kolbäck Gandikåkarna + Vallbyområdet
C1586 1950-tal Kolbäck La`gårn
E176 1950-tal Kolbäck Stationsgatan med Gulfmacken o Konsum 
E177 1950-tal Kolbäck Stationsgatan med Gulfmacken
C1585 1955-60 Kolbäck Br. Anderssons El Affär
C1590 1960-tal Kolbäck Åhmans Fotoateljé
E175 1960-tal Kolbäck Stationsgatan med Gulfmacken
B2201 Ca 1900 Kolbäck Gästgivargården
C1303 Ca 1910 Kolbäck Parti af Kolbäck 
C1452 Ca 1920-tal Kolbäck Lantmannaskolan - Gästgivargården
C889 Ca 1940 Kolbäck ”Nuckebo” – 17 knutar
B1443 Ca 1950 Kolbäck Kyrkbyåsen 
E112 Ca 1958 Kolbäck Översvämning i viadukten
E113 Ca 1958 Kolbäck Översvämning i viadukten
C1378 Ca 1960 Kolbäck Vy över Kolbäck
E383 Ca 1980 Kolbäck Br. Anderssons elaffär
E90 Före 1936 Kolbäck Flygfoto över Kolbäck
C1549 Tid.1930-tal  Kolbäck Ellas kiosk
B2438 Tidigt 70-tal Kolbäck Brandstationen
A765   Kolbäck Posthuset
A792   Kolbäck Kolbäcks centrum
B2354   Kolbäck Café Fridnäs o E. Bergströms Speceri
B2468   Kolbäck Ellas Kiosk och Servering
C1649   Kolbäck C.V. Petterssons Skomakeri & Skoaffär.
G69   Kolbäck Järnvägs- och landsvägsbron
G72   Kolbäck Farmartjänsts värmecentral vid Hallstavägen
G75   Kolbäck Vallbykyrkan
G77   Kolbäck Tiondeboden
G78   Kolbäck Tiondeboden
G79   Kolbäck Tiondeboden
G85   Kolbäck Hembygdsföreningens nya lokal
G86   Kolbäck Vy norrut med ishocheybanan och badhuset.
A770 1914 Kolbäcks centrum Kolbäcks centrum
E400 Början 1900 Kolbäcks kyrka Interiör från Kolbäcks kyrka 
G114   Kolbäcks kyrka Komministergården
G115   Kolbäcks kyrka Vy över kyrkan
C1695 1948 Kolbäcksån Militärbro
G325 2010 Koltrasten Daghemmet Koltrasten
C1972 1930-tal Komministergården Bostadshus
C1699 1930-tal Kooperativa Föreningen Affärslokal
G359 1900-20 Kvarnfors Vy fråm norr
G348   Kvicksund Gamla hotellet
G428 1930-tal Kyrkan Flygfoto
S729 1960 Kyrkbyn Åsgården
S924 1961 Kyrkbyn Tunboskolan
C1475 1920-tal Kyrkbyn Brännvinsladan
G373   Kyrkbyåsen Åsgården
E73 1930-tal Kyrkskolan Skolhus
S1259 1959 Köpingsvägen Änkehemmet och BP bensinstation
G310 1978 Köpingsvägen Broinvigning
G323 2010 Köpingsvägen Utfart mot Köping, Sörstafors
C1696   Larsbo Skälby Torpet Larsbo
G149 Tidigt 1900 Lilla Säby Gård Vy över gården
D126 1920 Lilla Vägen Ingenjör Bengt Jonssons föräldrahem
E17 1930 Linneatorget Godtemplarlokalen
G74   Linnéatorget Linnéatorget
G387 1913 Lyckhem Carl Oskar Olsson med familj
G345   Lyckhem Lyckhem
G346   Mälaren Vy av sundet
C1795 1911 Mölntorp Arbetarbostäder - Mölntorps Verkstäder
G29 1955 Mölntorp Mjölnargården Västerkvarn
C1547   Mölntorp Fabriken i Mölntorp
G141 1869 Mölntorps Gård Vy från platsen där Intra i dag (2009) ligger
G146 Mitten 1900 Mölntorps Gård Huvudbyggnaden
G60   Nibble Hagalund Hagalund
G311 1978 Nybro Rivning av fastighet
C868 Början 1900 Nybro Nybro och lanthandlar Kärrström
E227   Nybro Efter branden
G32   Nybro Nybro och lanthandlar Kärrström 
G66   Olfsta Blomtorpet
G65   Olfsta-Skälby Blomtorpet
D168 1930 Prästgården Gamla prästgården
G430 1930-tal Ridskolan Flygfoto
Film 2011 Samhälle En tur genom Mölntorp
1986 01-03-1986 Samhälle Olof Palme är mördad
G431 1930-tal Samhälle Flygfoto
G429 1930-tal Samhälle Flygfoto
D173 1911 Samhället Vy från Mölntorp
S1339 1994 Skrapberget Skrapberget mot Mölntorp revs 1994
G67   Skälby Kraftstugan
G70 1990 Skälby grusgrop Gropen vid golfbanan
E123   Skälbyåsen SGU:s sommarhem
G347   Slottet Utsikt från Slottet
G437   Slottet Pagebyggnaden 1934
G340   Sofielund Vårdhemmet
G364 1954 Stallplan Gamla Konsum
G287 1925 Stationsgatan Villor 
C1682 1960 Stationsgatan Emil Anderssons affär och Stationsgatan 14
G315 2010 Stationsgatan Åskebro el
G316 2010 Stationsgatan Korsningen Hallstavägen
G368 1950-talet Stationsgatan Konsumhuset
A338   Stationsgatan Stationsgatan mot Hallstahammar
G406   Stationsgatan Stationsgatan 12
S312 1960 Stationsgatan 12 Diöshuset
B655   Stationsgatan 8 Anna och Johan Ericsson
G374 1960-tal Stiftelsen Vy från vattentornet
G139 1939 Strandgården Strandgården
S728 1960 Strandgården Strandgården
C1541 1930-tal Strömsholm Värdshuset + Slottsaffären
B411 1950-tal Strömsholm Stallar och f.d. Konsumbutik
B654   Strömsholm Strömsholms slott
G344   Strömsholm Nya chefstället
G81   Strömsholm Fotograf Oskar Eilerts ateljé
G338   Stuteriet Mellanskolan
D123 1925 Sundbacken Byggnation vid Sundbacken
G128 Omk 1910 Säby By Jordbruksfastighet
G147 Mitten 1900 Säby Prästgård Prästgården
B632 mar-22 Sörstafors Brand i Sörstafors by
C1709   Sörstafors Knappens hus
G83   Sörstafors Ekallén vid Sörstafors
E149 1930-tal Tingshusgatan Vy från å-sidan
E33   Torget Bostadshus
D182   Udden Disponentbostaden
G90 1952 Vallby Vallby Säby 1:8
E354 1950 Vallbygatan Åhmans fotoateljé
Film 2011 Vallmoområdet Nya Vallmoområdet
S1284 1958 Vattentornet Vattentornet byggs
S308 1960 Vattentornet Vy norrut
S1535 1996 Vattentornet Kolbäck från vattentornet mot SÖ
S922 1961 Westerkvarn Slussvaktarestugan
G143 1920 Westerqwarn Vy från Mjölnarbostaden 
G64   Vestmanstorp Vestmanstorp
G61   Viby Snickartorpet
G62   Viby Koltorpet
G404 1920- talet Vid kyrkan Gamla kyrkskolan
G405 1940-talet Vy från järnvägen Mejeriet Specerihandel
S1450 1997 Vänsta Vänsta gård, huvudbyggnad
G264 1998 Vänsta Vänsta Gård
Film 2011 Vänsta En tur genom Vänsta
B1120 1920-talet Vänsta Nybygge i Vänsta
E180 1940-talet Vänsta Statvänsta
G354   Vänsta Statarlänga
S923 1961 Västerkvarn Slussen med Lars-Olof Wahlgren
G257 1995 Västra Kolbäck Bron över lands- och järnvägen
G258 1995 Västra Kolbäck Bron över lands- och järnvägen
G265 1998 Västra Kolbäck Bron över lands- och järnvägen
C1765 1920-tal Västra Ågatan Träindustrin
G84   Yllesta Yllesta Gård
G59   Yllesta Lindgrenska torpet i Yllesta
G320 2010 Åbrinken Seniorboende
C1986 1925 Ån Mejeriet och SWB:s tvättstuga
S311 1960 Åsvägen Bil
A441 1890-tal Åsvägen Åsvägen 1
E102   Östra Åvägen Fotograferat från västra sidan av ån
       
Top Bildspel Bildbanken Startsidan