Bildnummer: G368 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Stationsgatan Tid: 1950-talet Fotograf: Eilert
Motivbeskrivning: Konsumhuset uppfört 1956
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se