S�k           Bildbanken Bebyggelse

Bildnummer: G653
Kategori: Bebyggelse
Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäcks kyrka
Tid: ca 1754
Bild: Olof Grau:
Motivbeskrivning: Kolbäcks kyrka