Åbrinken
Bildnummer: G320 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kv Åbrinken Tid: 2010 Fotograf: Kurt Larsson
Motivbeskrivning: Seniorboendet Åbrinken
  Till bildregistret. Gammal bild: N4076
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se