Bildnummer: G90 Kategori: Bebyggelse Ort: Säby
Plats: Vallby Tid: 1952 Fotograf: Kurt Larsson
Motivbeskrivning: Vallby Säby 1:8 . Ulven av Tågabo i förgrunden.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se