Bildnummer: G99 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Centrum Tid: 1905 Fotograf:
Motivbeskrivning: Godtemplarhuset Linneagården. Invigdes i november 1903
Åter till bildvalen. Läs mer Ny bild: G322
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se