Bildnummer: B2438 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: Tidigt 70-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Brandstationen i Kolbäck.
Åter till bildvalen. Ny bild: G315
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se