Bildnummer: A770 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäcks centrum Tid: 1914 Fotograf:
Motivbeskrivning: Kolbäcks centrum.
Hus från vä: Banmästarbostad, banmästar Johansson, senare Kooperativa, Skräddar Lövgren, Bond Eriksson, Skohandlare Pettersson, Fridnäs.
Åter till bildvalen. Ny bild: G326
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se