Bildnummer: G70 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Skälby grusgrop Tid: 1990 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Skälby grusgrop i åsen mellan Kolbäck och Mölntorp. Det är numera inplanterad fisk i den vattenfyllda gropen. Inplanteringen sköts av föreningen Atletfiskarna.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se