Se B2438
Bildnummer: G315 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Stationsgatan Tid: 2010 Fotograf: Kurt Larsson
Motivbeskrivning: Stationsgatan mot åsen.
  Till bildregistret. Gammal bild: A2438
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se