Bildnummer: C1549 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: Tidigt 1930-tal Fotograf: Erik Lindh, Stockholm
Motivbeskrivning: Ellas kiosk.
Ellas kiosk var belägen mitt emot järnvägsstationen och norr om stora landsvägen som på den tiden genomskar åsen och gav Kolbäck dess karaktär. Barnen på bilden är syskonen Gurli och Carl-Erik Andersson.
Huset flyttades sedan till Getängen vid Kolbäcksån mellan Hallstahammar och Surahammar.
Åter till bildvalen. Ny bild: G324
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se