S�k           Bildbanken Bebyggelse

Bildnummer: G652
Kategori: Bebyggelse
Ort: Kolbäck
Plats: Kyrkbyn
Tid: 1920-tal
Motivbeskrivning: Prästgården i Kolbäck
Tjänsgörande präst