Bildnummer: G322 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Centrum Tid: 2010 Fotograf: Kurt Larsson
Motivbeskrivning: Linnéagården
  Till bildregistret. Gammal bild: G99
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se