Bildnummer: G326 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Centrum Tid: 2010 Fotograf: Kurt Larsson
Motivbeskrivning: Bebyggelse i centrum
  Till bildregistret. Gammal bild: A770
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se