Bildnummer: G325 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Koltrasten Tid: 2010 Fotograf: Kurt Larsson
Motivbeskrivning: Daghemmet Koltrasten
  Till bildregistret. Gammal bild: G253
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se