Bildnummer: G324 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Centrum Tid: 2010 Fotograf: Kurt Larsson
Motivbeskrivning: Stationsgatan vid Stationen
  Till bildregistret. Gammal bild: C1549
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se