Händelser i Kolbäck med omnejd.

1251 Slaget vid Herrevadsbro

1556 Mölnetorp får status kungsgård av Gustav Vasa

1560 Slottsbyggnaden på Mölnetorp stod färdig och fick namnet Strömsholm.

1622 Strömsholms Vantmakeri etablerar sig intill spiksmedjan i Mölntorp. Tillverkade handskar, vantar, sadeltäcken och filtar. Upphör 1632.

1752 Kapten Unge kommer till Mölntorp

1875 Järnvägen mellan Köping- Kolbäck- Westerås- Tillberga invigdes

1877 Järnvägen kom till Kvicksund.

1881 Gästgivargården vid Vändle lades ned.

1884 Järnvägs och landsvägsbro byggdes över ån vid Nybro.

1885 Bro byggdes vid Mellansundet. Det var färja tidigare

1894 Tingshuset i Snevringe Härad invigdes den 3 september

1898 Viadukten vid östra delen av Kolbäcks bangård byggdes

1903 IOGT-Linnéas lokal invigdes den 29 november.

1910 Emil Anderssons speceriaffär öppnades.
Gick upp i Kubiken 1978.

1913 Kolbäcks Lantmannaskola invigdes av landshövding Wersäll. De 8 första åren var Einar Engström rektor sedan Ulrik Celsing. Skolan lades ned 1933.

1914 AB Sveaverken uppförde en byggnad där man bedrev snickeri. När snickeriet gick i konkurs bildades den s.k. Sveasalongen som 1926 övertogs av Kolbäcks träindustrier. Sveasalongen, drevs av polis Ullberg, och var under några år Kolbäcks Jazzpalats, så populärt att extratåg gick från Västerås till Kolbäck för att transportera hit alla danslystna.

1917 Aktiebolaget Kolbäcks Cementgjuteri, grundades av Munktorpsbon Örlin, men ombildades 1923 till Nya Aktiebolaget Kolbäcks Cementgjuteri, med ingenjör Torsten Edvardsson som driftchef och Gunnar Wallin i Amsta som kamrer. Sista ägaren var Preconform som lade ned verksamheten 30 mars 1998. Fabriken började rivas hösten 1999.

1919 Bröderna Anderssons Elektriska grundades av Hilmer och Georg Andersson. Företaget övertogs 1954 av Olof Nordin, Gösta Pettersson och Bernt Eskilsson.

1919 Kolbäcks Elektriska Verkstad (KEV) grundades av David Karlsson.

1920 Kolbäcks Mejeri som bildades på 1870 talet, utförde en större tillbyggnad för ostframställning.

1922 Anställda vid järnvägen

1923 Forstaro ( JV Andersson) byggdes av rivningsvirke från fattigstugan vid kyrkan. Färdig den 1 mars 1923.

1925 Bron vid Kvicksund invigdes, det var en svängbro.

1926 Kolbäcks Träindustrier Aktiebolag startade med Gottfrid Larsson som direktör.

1927 Kolbäcks Gymnastikförening bildades den 16 november. Då som Yllesta Gymnastikförening. Verksamheten låg nere under kriget och 1947 lades verksamheten ned, men samtidigt bildades Kolbäcks Gymnastikförening.

1931 Vattentorn byggdes vid järnvägen i Kolbäck

1932 Kolbäcks Mejeri moderniseras med nya maskiner och tillbyggs. Mejeriet lades ned 1957.

1933 Lantmannaskolan lades ned. Skolan hade lokaler i västra flygeln på Gästgivargården.

1934 Kolbäcks Metallfabrik ägdes av fabrikör Gunnar Nordvall som flyttade från Arboga till Kolbäck.

1934 Svedvi Modellfabrik och Metallgjuteri Larsson & Co. grundades av T.F. Larsson och drevs tillsammans med sönerna Knut och Nils Larsson.

1935 Stationshuset moderniseras. Centralvärme installerades

1936 Man anlade en isoval på myren söder om kyrkan och hade biltävlingar där

1939 Kolbäcks Brandkår startades. Pådrivare var David Karlsson. (KEV) Första året fick man klara sig med en handspruta men 1940 inköptes den första motordrivna sprutan.

1940 Normalskyddsrum byggdes vid stationen

1943 Amsta och Vallby överfördes från Svedvi socken till Kolbäck socken
i utbyte mot norra delen av Kolbäck som Skanzen, Trångfors och Årby.

1945 KAIF:s Ishockeysektion startades av Tage Pettersson, Erik Dalberg, Gösta Nordgren och Holger Eriksson.

1945 Gatorna i Kolbäck fick namn.

1946 En ny järnvägsbro över ån byggs. Den ersatte den gemensamma järnvägs och landsvägsbro som byggdes 1873. Nu blev denna endast landsvägsbro.

1947 KEV byggde stora verkstaden.

1950 Kolbäcks Musikkår startade med ledaren Hilding Arborn. Tage Pettersson var initiativtagaren.

1950 Sista pråmsläpet går från Surahammar till Strömsholm.

1953 Stiftelsen Hyresbostäders första fem bostäder efter Vallbygatan är inflyttningsklara.

1954 Kolbäck påbörjade 9-årig enhetsskola 1954 som 2:a i länet efter Surahammar 1949.

1954 Sotebo det gamla spannmålsmagasinet rivs i Borgåsund för att ge plats åt en breddning av vägen.

1954 Åsgården konvalescenthem börjar byggas.

1955 Centrumhuset Stationsgatan 12 är färdigbyggd. Byggt av byggnadsfirman Diös.

1955 Olga Eriksson fick till uppgift att starta kommunens hemsamarittjänst.

1957 Den 1/7 startade Verkstadsskolan på Herrevadsområdet.

1957 Mejeriet i Kolbäck lades ned. Den 30 mars levererade bönderna den sista mjölken till mejeriet.

1957 En skrift om händelser

1957 Åsgårdens konvalescenthem tas i bruk

1958 KEV lades ner.

1958 Tunboskolan, invigdes med helt högstadium årkurs 7-9 höstterminen.

1958 Landstinget övertar driften av Åsgårdens konvalescenthem

1959 Nytt vattentorn byggs i Kolbäck.

1959 Linnéabiografen byggdes

1962 Gästgivargården mangårdsbyggnader Loge m.m. rivs.

1962 Slottsaffären stängs efter 70 år. Sista ägaren Hillevi Allvin och hennes man.

1962 Kolbäcks Volleyklubb startades.

1963 Telegrafkommisarie Sara Wennström död. Hon var född 1877

1963 Den nystartade volleybollklubben erövrade SM med både herr-och damlaget är stor idrottshistoria, liksom att Leif Norström från Vänsta blev svensk mästare i tungviktsbrottning 1963. Han har SM-medaljer även från 1965,-70 och -72!

1964 Både Kolbäcks Volleydamer och Herrar vann SM i Volleyboll.

1964 Natanael Hult avlider den 3 april. Han var född den 31 dec. 1880.

1964 Breddning och förstärkning av vägbron över ån, så den får 2 körfält görs under sommaren.

1964 Första sammanträdet i en kommitté som startade samarbetet mellan Kolbäck och Hallstahammars kommuner. Ordförande var William Lindgren Hallstahammar och Vice Ordförande Karl Andersson Kolbäck.

1964 Vallbyskolan invigdes vid höstterminens början. 125 elever var det vid starten.

1964 Djursjukhuset i Strömsholm invigdes den 1 sept. av landshövding Gustav Cedervall.

1965 Kolbäcks kommunalkamrer Sven Darj slutar den 1 juli efter 13 år i kommunen.

1965 Säby manskör läggs ned på grund av brist på sångare främst tenorer. Kören startade 1919.

1965 Kolbäcks Missionsförsamlings nya kyrka invigs den 1/10. Kallas Vallbykyrkan.

1966 Sörstafors pappersbruk lades ned. Warnäsföretagen flyttade dit.

1968 Lades den militära delen av rid och körskolan ned vid Strömsholm och

1969 Vallmoskolan med -badet avsynades för statsbidrag 1969, alltså före kommunsammanslagningen 1971!

1970 hade hela verksamheten upphört. Ridfrämjandet tog över.

1970 Kolbäck upphörde som egen kommun den 31 dec. och gick upp i Hallstahammar

1977 Restaurering av Slottskapellet 1976 - 1977 återinvigning 6 nov. 1977 med kungen närvarande.

1977 Hööks affär i Herrskogen stängs.

1978 Nya landsvägsbron över ån öppnas för trafik. Den gamla bron som från början var både järnvägs och landsvägsbro byggdes 1873, nu rivs den.

1978 Barbro o. Gunnar Andersson överlät Emil Anderssons affär till Martin Norman den 9 maj.

1981 Strömsholms slott fyller 300 år.

1984 Kolbäcks Hembygdsförening bildades med Karl Arne Ragnar som förste ordförande.

1984 Området runt Gjuterivägen revs och bebyggdes med småhus. Husen efter Östra Åvägen blev sist färdiga. Inflyttning 1990.

1987 Linnéatorget invigs av förre kommunalrådet Åke Karlsson. Samtidigt avtäcktes konstverket Bisonoxen vid busstorget
.
1987 Sofielundshemmet i Strömsholm stängs.

1987 Vallmorinkens konstfrysanläggning inköps och monteras.

1988 Inflyttning i nya husen på Dalbergsområdet. Området mellan Gjuterivägen och Grusåsvägen.

1990 Seniorboende Åbrinken började byggas

1991 Den tidigare nedlagda järnvägen Kolbäck Ramnäs återinvigs av Kommunikationsminister Mats Odell.

1991 Konsumaffären läggs ned den 18 maj.

1991 Affären Kubiken brinner den 25 maj. Kubiken flyttar då in i den gamla Konsumbyggnaden medan en ny affär byggs upp.

1992 Kolbäcks Hembygdsförening fick egen lokal vid kyrkan.

1994 Fritidsgården Höjden, före detta sjukhem och barnhem på åsen brinner ner den 20 maj.

1994 Vänsta skola läggs ned vid avslutningen den 5 juni.

1996 Ny bro för vägen Hallstahammar - Eskilstuna byggs över järnvägen och Köpingsvägen. Invigningen skedde i augusti.

1996 KEV-verkstaden vid Grusåsvägen rivs för att ge plats åt daghemmet Koltrasten.

1998 Den 11 nov. finns en annons i VLT att Kolbäcks Tingshus är till salu.

2002 Posten (Svensk kassaservice)flyttar från Nybro möbler på Hallstavägen till Centrumhuset.

2002 Stenvalvsbron över Kolbäcken vid Eriksgatan rustades upp för 800000 kronor.

2002 Den 24:e oktober 2002 flyttade biblioteket till Stationshuset

2002 Kolbäcks discgolfbana planeras

2003 Hembygdsföreningen flyttar in i Handelsbankens gamla lokal i Centrumhuset Stationsgatan 12.

2003 Kolbäcks Kyrkoförsamling köper Vallbykyrkan av Missionsförbundet. Reparerar och flyttar in i december.

2003 Kolbäcks discgolfbana byggs med nio hål

2003 Den 27 oktober dör Doktor Eva Bergqvist. Hembygdsföreningen får ta emot pengar på ett minneskonto.

2004 Posten (Svensk kassaservice) upphör. Nu finns ingen post i Kolbäck.
Paket kan hämtas ut i affären Kubiken

2004 Hembygdsföreningen skapar en minnesplats för slaget vid Herrevadsbro 1251. Invigs på Svenska flaggans dag den 6 juni 2005.

2004 Banverket har information inför ombyggnad av Kolbäcks järnvägsstation.

2004 Företaget Calesco Foil flyttar från Västeråsvägen till Bjurenvalls lokaler på västra Åvägen, och Bjurenvalls flyttar till Västeråsvägen.

2005 På hösten börjar ombyggnaden av stationsområdet. Ny viadukt för vägen, ny kulvert för Vinbäcken, Undergång från perrongen och ny järnvägsbro.

2006 Viadukten gjuts den 16 februari.
Den södra delen av gångtunneln gjuts den 15 februari.

2007 Den 11 november invigs den ombyggda järnvägsstationen. Då har ny viadukt, undergång vid perrongen, ny bro över ån och den gamla järnvägsbron rivits. Allt gjordes av NCC.

2007 Kolbäcks discgolfbana byggs ut till 18 hål

2007 Under hösten flyttade man in i det ombyggda biblioteket på Kapellgatan

2008 Hembygdsföreningens bildarkiv har lagts ut på nätet.

2008 Hagvägen 10-12 i Kolbäck rivs

2010 Statoils bensinstationsbyggnader vid västra utfarten från Kolbäck rivs.

2013 Invigning av förskolan Lärkan den 1 augusti

2013 Den 16 december sålde IOGT-NTO Godtemplarlokalen Linnéagården till Hallstahammars kommun.

2014 Den 17 maj invigs den nya minnesplatsen för slaget vid Herrevadsbro 1251. Invigningstal, underhållning och medeltidsmarknad.

2015 September. Jonas Boberg och Victorin från Mälardalens dansklubb i Kolbäck har blivit världsmästare i Boogie Woogie för juniorer.

2015 Entreprenören Sigvard Eriksson död . Han var med och startade Strömsholms Golfklubb och Westerqvarns restaurang i Mölntorp.

2015 Arthur Pettersson, känd för sina mässingsljusstakar, död vid 96 års ålder.

2015 Västerkvarns kraftstation totalrenonverades. De 100 år gamla turbinerna byts ut.

2016 Fisktrappa vid Västerkvarns krafstation invigs.

2016 Fotograf Åhmans fotoutrustning flyttas från Hembygdsföreningen till Westmannaarvets museilokal i Hallstahammar.

2017 Gatunamn som finns både i Kolbäck och Hallstahammar får tillägget Södra i Kolbäck.

2017 Yllevi idrottsplats i Sörstafors säljs och läggs ner.

2017 Förskolan Myran Vallbygatan rivs.

2017 Vårdcentralen i Kolbäck, som drivits privat, blir nu filial till Hallsta Vårdcentral och drivs av landstinget.

2017 Serveringen i Folkets park tas i bruk efter ombyggnad.

2018 Utegymmet Lionparken invigs den 10 maj vid östra sidan av bron  

2018 Jazzmuseet i Strömsholm, skapat av musikern Rolf Carvenius, läggs ned.

2018 Skateboardparken  invigs vid järnvägsstationen i Kolbäck den 8 juni.

2019 Den nybyggda delen av Tunboskolan invigs. I den nya delen har mellanstadiets årskurser fyra till sex sin undervisning.

 2020 Start försäljning av villatomter i kvarteret Vattentornet i Kolbäck.

2020 Start byggnation av 55+ Myrans trygghetsboende vid Vallbygatan i Kolbäck.

2020 Utescenen vid Kolbäcks Folkets Park totalförstörs av brand den 22 november . 

2021 Första tomterna bebyggs i Kvarteret Vattentornet i Kolbäck

2021 Belyst cykelväg mellan Kolbäck och Strömsholm börjar byggas

2021 Åsgårdens konvalescenthem rivs 

2021 Nya Latitude64 Pro Elit- korgar och nya tee-skyltar till Kolbäcks discgolfbana

2021 Inflyttning till 55+ Myrans trygghetsboende vid Vallbygatan i Kolbäck.