Vattentornet i Kolbäck

vattentorn
Vattentornet under uppbyggnad. Foto Rune Larsson 1958

Tornet projekterades av VIAK ett Stockholmsbaserat konsultföretag och byggdes av Bröderna Jönsson, Uppsala. Det fick en höjd över marken på 31 meter, rymmer 600 m³ vatten och färdigställdes under 1960. En pumpstation, 50 meter norr om tornet, förser det med vatten från Kolbäcksåsen.

landKolbäcks fick sitt landmärke

S308På fotot norr ut från Vattentornet avtecknar sig Amsta grustäckt.
Foto Ragnar Holm 1960.

kartaKarta norr ut från Vattentornet beskriver utvecklingen genom åren: Vallmoskolan med badet 1969, Ishockeybanan 1987 och en välbesökt frisbeegolfbana.

amstaGodsägaren på Amsta gård, Johan August Wallin, här vid en ålder av 70 år.
Foto Gustaf Åhman 1931.
Gårdarna Amsta och Vallby hörde till Svedvi socken fram till 31 december 1942.

n18Foto Gustaf Åhman

Kolbäck i juli månad 2024
Kurt Larsson

Korta berättelser