Bildnummer: B2465 Kategori: Järnvägen Ort: Kolbäck
Plats: Järnvägsbron Tid: 1931 Fotograf:
Motivbeskrivning: SWB-tåg på infart mot stationen. Lok, personvagnar och "finka". Bron var för både tåg och landsvägstrafik. I bakgrunden Träindustrin och Nybro. Kortet taget från pumhuset eller lokstallets tak.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se