Arméns rid- och körskola

DN

Erlandervisit ger Strömsholm chans behålla arméridskolan.
Den signalerade nedläggningen av arméns ridskola i Strömsholm har länge bekymrat Kolbäcks kommun och ett 80-tal befattningshavare med familjer som hotats av ovissa framtidsvyer om regeringsförslaget någon gång i april definitivt föreslår förflyttning till Umeå och indragning av Utnäslöt remontdepå.

 

Erlander Tage Erlander, Carl Axel Olsson och Harry Moberg vid Strömsholms slott
den 17 mars 1956.

För Hallstahammars kommun med cirka 2 800 innevånare på 1950-talet var ridskola, med 80-talet anställda, en stor arbetsgivare. En delegation bestående av kommunpolitiker och andra intressenter uppvaktade statsminister Tage Erlander för att få behålla Arméns rid- och körskola i Strömsholm.

Med var landshövding Ragnar Casparsson, kommunalfullmäktiges ordförande Anders Erik Andersson och vice ordförande Carl Axel Olsson, chefen för ridskolan ryttmästare Gustaf Niblaeus, sadelmakare Henrik Sundvall samt rektor Harry Moberg.

Uppvaktningen blev framgångsrik. Ridskolans avveckling, som var oundviklig, kom att ske först 14 år senare, 1970.

Tage Erlander skrev dagbok under hela sin ämbetsmannaperiod som statsminister 1946-1969. Efter besöket i Strömsholm skriver den då 55-årige Tage Erlanderi:

"Harpsund 17/3 1956.
Att man kan bli så trött! Men det har varit i överkant nu några dagar.
Debatten med Ohlin i Västerås gick relativt hyggligt, även om det inte var någon större succé. Men i likhet med Casparsson frågar jag mej: Vad menar Ohlin med en så motsägelsefylld pratstund.
I dag ridskolan på Strömsholm och Harpsundsöverläggning om Rysslandsresan med Undén, Hedlund, Sohlman och Jarring. Täta telefonsamtal från Sträng, Norup och Söderström om (korr?) i jordbruksfrågorna."

Strömsholm genom tiderna, kort historik

1528
Allt börjar med Gustav Vasa som 1528 kom till Mölnetorp, som Strömsholm då kallades, och började bygga Kungsgård för hästavel.

1621
Stormakten Sveriges krigande behövde dugliga hästar till rytteriet inom armén. År 1621 beslutades att förlägga en hästuppfödning till Strömsholm. 1624 fanns där 7 hingstar, 32 fålar, 87 gamla ston, 67 unga ston, 22 hingstföl och 15 stoföl.

1640
inrättades ett stuteri, en anläggning för hästavel, vid Strömsholms kungsgård.

1868
Armens ridskola tillkom 1868. Ett namnbyte skedde 1957 till Arméns rid- och körskola.

1872
Beslöts att Strömsholms stuteri skulle avvecklas. I dess ställe etablerades en hingstdepå för ett 80-tal hingstar.

1958
Hingstdepån flyttades till Flyinge.

1968
Strömsholm Ridskola bildades på privat initiativ.

1970
Armens engagemang i Strömsholm avslutas.

2020
Ridsportförbundet flytta till det nybyggda Ridsportens hus i Strömsholm.


G121
Sadelmakare Henrik Sundvall
Henrik Sundvall var anställd på Ridskolan som sadelmakare. Han var också ordförande i hälsovårdsnämnden. Ledamot i kommunalfullmäktige ocg fastighets- och taxeringsnämnden. Föreståndare för godtemplarlogen NTO och biografmaskinist i Herrskogen.


G414Landshövding Ragnar Casparsson, dressyrhästen Harmoni, chefen för ridskolan ryttmästare Gustaf Nyblaeus och Kolbäcks kommuns starke man StorAnders, Anders Erik Andersson.

Kolbäck i juni månad 2024
Kurt Larsson