Kolbäcks kyrka         Till startsidan         Flamma stolt  

Till skildringar

Böcker & skrifter
Jubileumsskrift
som gav författarna Hallstahammars kulturstipendium 2004
www.vlt.se/artikelmall.asp?version=118429
Nu satsar Rune och Kurt stipendiepengarna på att ge ut en talbok.
(Talboken finns nu 2/3-05 att beställa, pris 150:-)
Jubileumsboken Att dokumentera hembygden på olika sätt är angeläget för vår hembygdsförening.
Gamla fotografier och vardagliga bruksföremål har vi rätt gott om.
Däremot har vi saknat en samlad skrift om det forna samhället och dess innevånare.
Vi tackar därför två av våra medlemmar Rune och Kurt Larsson, tillika arbetskamrater på 1940-talet, som i denna bok har sammanställt sina olika berättelser från Kolbäck respektive Säby socken.

Yvonne Ljungberg
Säby hembygdsförening
Sven Nordström
Kolbäcks hembygdsförening
Innehållsförteckning till avsnitten på pdf filer
Säby del 1 Hembygdsföreningens bildande
Klockaren i Säby
Säby Manskör
Mölntorps Musikkår
Sommarfesterna vid sjön Freden
Säby del 2 Mölntorps Smidesfabrik
Säby del 3 Mölntorps samhälle och skola
Säby del 4 Alfred Eriksson, en levnadshistoria.
Säby del 5 Kvarnar och kvarnlivet i Mölntorp
Säby del 6 Borgbylokalen
Säby del 7 Fattigstugorna i Säby
Säby del 8 Carl August Riddersporre, levnadshistoria.
Säby del 9 Kittelbacken i Håskesta
Säby del 10 Säby Elektriska Distributionsförening
Säby del 11 Polletten över Herrevadsbro, Kolbäck
Säby del 12 Postgången i Säby
Säby del 13 Sömmerskan från Kvarnfors
Säby del 14 Huset på åsen i Kolbäck, Sjukhemmet
Kolbäck del 1 Hembygdsföreningen
Kolbäck del 2 Gästgivaregården
Kolbäck del 3 Barnhemmet
Kolbäck del 4 Samhället
Kolbäck del 5 Familjen Edelsvärd
Kolbäck del 6 En skola på 1870-talet
Kolbäck del 7 Industrier
Kolbäck del 8 Brandkåren
Kolbäck del 9 Slaget vid Herrevad
Kolbäck del 10 Åbrinken ett seniorboende

Du kan köpa boken för 70:- + frakt
Finns att låna på biblioteket i Hallstahammar eller
köpa hos Kolbäcks Hembygdsförening
info@kolbacksbygden.se

Fler berättelser att läsa på pdf fil

Kolbäck del 11 Verkstadsskolan
Kolbäck del 12 Affärer & företag 1950-talet
Kolbäck del 12 Karta över Kolbäck omk. 1950
Kolbäck del 13 Galgbacken
Kolbäck del 17 Sörstafors pappersbruk
Kolbäck del 19 Kolbäck-Bergs elektriska Distributionsf.
Kolbäck del 20 Fotograf Gustaf Åhman, 1885-1969
Kolbäck del 21 Kolbäcks Musikkår
Kolbäck del 22 Mosterskolan i Forsta
Kolbäck förplägnadsställen 1900-talet del 1
Kolbäck förplägnadsställen 1900-talet del 2
Kolbäck förplägnadsställen 1900-talet del 3
En guidad bussresa från forntid till nutid


Säby del 15 Soldater & soldattorp

Säby del 16 Utnäs Gård
Säby del 17 Säbygubben 60 år
INTRA Mölntorp
Westerqwarn Mölntorp


Top

    Kolbäcks hembygdsförening                   Stationsgatan 12,    734 50 Kolbäck                     info@kolbacksbygden.se