Kolbron vid Kolbäcks kyrka av Ingegerd Norr         Till startsidan         Flamma stolt  

 

Slaget vid Herrevadsbro 1251

Vi har bett filosofie doktor i historia Lars Gahrn om en kort historiebeskrivning.

Betydelsefullt slag och blodiga avrättningar
År 1251 utkämpades här det omtalade slaget vid Herrevadsbro.
Valdemar Birgersson hade valts till svensk kung och hans far Birger Jarl styrde Sverige.

En samling stormän, som kallades folkungar, gjorde uppror och samlade folk utomlands.
Med en här av svenskar, danskar, norrmän och tyskar mötte folkungarna Birger Jarl i slaget vid Herrevadsbro.
Jarlen fick upprorsmännen i sitt våld. Han lät avrätta ledarna och många av deras män.
Avrättningarna väckte stort uppseende och vållade stor ovilja mot jarlen, men efter denna kraftmätning var det lugnt i Sverige ett kvartssekel.
Birger Jarl kunde därefter driva igenom vad han ville och stärka kungamakten. Slaget hade därför större betydelse än flertalet medeltida träffningar.

Ursprungligen vadade man över Kolbäcksån
Här gick huvudvägen norr om Mälaren fram och denna väg red den nyvalde kungen på sin eriksgata.
Där vägen korsade Kolbäcksån fanns ett vadställe – eller flera.
Ungefär 800 meter nedströms finns rester av ett vadställe mittför Herrevads gård. Ett språkligt minne av vadställena är
mellanleden – vad – i ortnamnet Herrevadsbro.

En bro byggdes tidigt vid Eriksgatan
Eriksgatan var en huvudled. Därför byggde man här tidigare än på andra platser en bro.
Hervadsbro omnämns redan i västmannalagen från förra hälften av 1300-talet.
Både bron och namnet var redan då kända tack vare slaget. Namnet var tungt att uttala. Därför sköt man in ett e-ljud. Hervadsbro blev så småningom Herrevadsbro, men den sistnämnda formen slog igenom först på 1700-talet.

Lars Gahrn

Vadstället vid lågvatten
Vadstället nedanför Herrevads gård.


Lars Gahrn
Lars Gahrn


Klicka och läs boken

Läs Lars Gahrns två böcker om Herrevadsbro (på pdf filer)

 

Lars Gahrn har ofta och med eftertryck gått emot Västgötaskolans historiebeskrivning om slaget 1251.
I boken

Slaget vid Herrevadsbro och hägringar vid Häradsvad, Mölndal 2004
finns hans utredning i ärendet.
Skriften på 120 A4 sidor och kan läsas här
.

Nedan finner du i korthet Lars Gahrns argument som talar för Kolbäck.
Foto till ovan till vänster:: Jan Olof Magnusson

Huvudskälen för Herrevadsbro.
Enligt källorna utkämpades slaget vid Hervadsbro. En ort med detta namn finns i Kolbäcks socken i Västmanland. Någon annan ort med detta namn fanns inte inom det dåtida Sverige, och Erikskrönikan säger uttryckligen att Hervadsbro låg inom Västmanland eller inom Svitjod (som i Erikskrönikan står för Svealandskapen).

Hervadsbro var en viktig bro på huvudvägen norr om Mälaren, och bron är klart belagd redan under 1300-talets förra hälft.
Inte mindre än fem källor säger att slaget utkämpades vid Hervadsbro eller Hervadså (Hervatså). Förleden i ortnamnet är alltså Hervad och ingenting annat.

Under 1600-talet hade emellertid hemmanet Häradsvad i Nårunga socken (nuvarande Vårgårda kommun) och Västergötland i folkmålsuttalet fått sitt namn förvanskat till Härsvad.

Den lärde rudbeckianen Andreas Olavi Rhyzelius lade märke till att Härsvad liknande Hervad och därför trodde han att slaget hade utkämpats i Västergötland. Fastän varken han eller hans efterföljare gick igenom källorna eller besinnade att Häradsvad var en obetydlig plats långt från allfarvägarna, spreds denna uppfattning genom åtskilliga skriftställare, av vilka de flesta dock var tveksamma till Häradsvad.

Hela denna utveckling genomgås i en utredning, ”Slaget vid Herrevadsbro och hägringar vid Häradsvad, Mölndal” där alla sakskäl prövas och alla missuppfattningar vederläggs. Läsarna får en inblick i 300 år av lärdomshistoria. Slarviga slutsatser, ogrundade påståenden och traditionsutveckling bemöts.

Jag kan nämligen påvisa, att sägnerna från Häradsvad helt enkelt är antaganden ur den lärda litteraturen. Först i sen tid har de spridits i bygden och utvecklats på märkligt sätt.
Västgötarnas huvudskäl, nämligen att slaget bör ha stått nära gränsen, ger jag inte mycket för. Många medeltida slag utkämpades nämligen i Svealandskapen, och dessutom finns det inga belägg för att Birger Jarls fiender skulle ha kommit landvägen genom Västergötland.

Lars Gahrn


Brofundament från 1858. Tingshuset i bakgrunden.


Flygfoto Bergqvist, 15 april 2003

Top

 

Väggbonad från 1963 återbördad till Kolbäck.
När tinget i Kolbäck lades ned 1996 försvann också en stor (150 x 275 cm) väggbonad som hängt i hörsalen. Den återfanns åtta år senare och är nu återinvigd och pryder församlingshemmet Duvan.
I ett brev beskriver konstnären Anne-Marie Elvius verkets tillkomst och motiv..

BIRGER JARL VID HERREVADSBRO
Väggbonad för Kolbäcks tingshus.
När jag fån hemslöjden i Västerås fick en beställning på förslag till väggtextil för Kolbäcks tingshus, kom jag ganska snabbt på idén att utgå från Birger Jarl som huvudmotiv. Dels var det hans lagstiftande – alla fridslagarna – dels att han stod som segrare i slaget vid Herrevadsbro, då han nedgjorde sina motståndare, stormännen Filip Knutsson och Knut Magnusson.
Birger Jarl blev huvudmotiv iklädd brynja och rustad med svärd och sköld.
Omkring honom grupperade jag fotfolket.
Under jarlens fötter ligger de slagna motståndarna.
Tekniken är munkabälte, en teknik som finns i hela Sverige. Den har utvecklats speciellt i Västmanland.
På en tuskaftsbotten ligger lösa trådar med två olika skäl. Mönstret blir rutigt. Tekniken kallas också tärningsväv.
De västmanländska munkabältesvävarna brukades till bordstäcken. Numera tillverkar man mest bordlöpare och kuddar.
I en upplaga av nordisk familjebok hade jag sett en avbildning av en annan Birger, den heliga Birgittas far, tagen från hans gravsten i Uppsala domkyrka. Den bilden med sin rutiga brynja gav mig idén att använda munkabältestekniken.

Anne-Marie Elvius -63

Väggbonad
Förlagan till väggbonaden

Top

    Kolbäcks hembygdsförening                   Stationsgatan 12,    734 50 Kolbäck                     info@kolbacksbygden.se