Järnvägen

Foto nr Tid Plats Motivbeskrivning
Fotogalleri      
G127 2007 Stationsområdet NCC bygger om för 205 MSEK
B1335   Klingbo Banvaktstugan 503
B1333 1920-tal Klingbo Banvaktstugan 503
B548   Borgby Banvaktstugan
C495 1958 Godsmagasinet Remonterna kommer till Kolbäck
B543   Godsmagasinet Ånglok och personal
B2465 1931 Järnvägsbron SWB-tåg
A940 1922 Järnvägsstationen Anställda vid järnvägen
C493 1952 Järnvägsstationen Järnvägspersonal
G251 1912-35 Kolbäck Tågmästare Arvid Emanuell Andersson
B267   Kolbäck-Munktorp Järnvägsarbetare
B1336   Lastbryggan Lastning av cementrör
B560 1930 Spåret Dressin
B563 1922 Spåret Grusning Kolbäck-Amsta
G108 1989 Stationen Personal
B571   Stationen Rälsbuss
B1332   Stationen Toaletterna
B1340   Stationen SWB-lok
C603 1950 Stationen Tåg
C1594 1912 Stationen Anställd personal
C1595 1932 Stationen Personal
C1597 1961 Stationen Personal
D205 1945 Stationen Jubileumståget
G303   Stationen Vattentornet samt järnvägsbostäder
G304 1979 Stationen Sista arbetsdagen
B540 1930-tal Stationen Lok 
B114   Stationen Lok 
B115   Stationen Lok 
G403 1920-30 Stationen Stationshuset
G417 1950-tal Stationen Rälsbussavgång till Västerås
C491 1957 Stationsgatan Godsmagasinet                                                                                                                                               
C1460 1940 Stationsgatan Kolbäcksliv
A337   Strandvägen Järnvägsbostäder
G107 1990 Vattentornet Vattentornet vid järnvägen
B634 1945-55 Järnvägsbron Banvaktstugan
G260 1996 Västra Kolbäck Övergången stängs
B636   Åskebro Hållplatsstugan
B751   Åskebro Banvaktstugan
G259 1995 Östra Kolbäck Östra viadukten
B266     Järnvägsarbetare
B463     SVB-pensionärer
C586 Ca 1945   Banmästarbostaden
G271 1923 Sundet Järnväg- och landsvägsbro
G272 1923 Sundet Järnväg- och landsvägsbro
G273 1923 Sundet Järnväg- och landsvägsbro
G274 1923 Sundet Järnväg- och landsvägsbro
G137 1925 Sundet Järnväg- och landsvägsbro
D163 1935 Stationen Stationshus och TGOJ-tåg
G111 1932 Stuteriet Järnvägsstation
D149     Stationshuset
G408 1935 Åskerbro Stinsen på Åskebro station
       
Top Bildspel Bildbanken Startsidan