Sök           Föreningen

Styrelse 2022

Uppdrag Förtroendevald Ansvar
Ordförande    070 710 02 30 Kent Sjöström Hemsidan
Kassör B. Eriksson / K. Gybrant Medlemsreg.
Sekreterare Lena Kotschack Tisdagsvärdar
Ledamot Birgitta Olsson Skyltning
Ledamot Hans Wiberg Lokalen / inköp öppet hus
Ledamot Stefan Lejdegård   
     
  Revisorer 2022  
Ordinarie Johann Frimmel Sammankallande
Ordinarie  Hans Strandlund  
Suppleant Monica Hallström  

Föreningens verksamhet kan sägas stå på tre ben:
─ Hemsida med Bildbanken och fritextsökning. Facebooksida.
─ Skildringar om bygden i texthäften och på hemsidan.
─ Öppet hus varje tisdag 13:30 - 16:30 .

Vi behöver fler som hjälper till på tisdagarnas öppet hus. Det gäller två eftermiddagar om året. Kom och hjälp oss. Du får själv en trevlig stund på köpet. Kontakta någon i styrelsen.

Välkommen som medlem
Årsavgiften 100 kr/person eller 150 kr/familj på samma adress.
Insättes på bankgiro 5729-0298 eller betalas kontant.
Glöm ej att skriva namn, adress och e-postadress.
Du får två medlemsblad per år.

Du som är medlem i föreningen, anmäl din e-postadress:
info@kolbacksbygden.se

Kontakt

Årsmötesprotokoll 2021

Verksamhetsberättelse 2021

Föreningens stadgar

Information om behandling av medlemmarnas personuppgifter

Kolbäcks Hembygdsförening tillämpar enligt GDPR uppgifts-minimering, dvs. samlar endast den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs. Denna information beskrivs nedan och inga andra uppgifter registreras. För föreningens räkning behandlas personuppgifter av ordförande, kassör och sekreterare.
Uppgifterna finns i
• föreningens medlemsregister
• register över förtroendevalda i form av konstitutionsprotokoll
• register över föreningens tisdagsvärdar
Uppgifterna finns i fysiska pärmar och i datorer under styrelsens ansvar. Styrelsen håller fortlöpande uppgifterna uppdaterade. Registren används enbart för internt bruk. Styrelsen har säkerställt att personuppgifter i föreningens register inte sprids till obehöriga. Uppgifterna sparas så länge personerna är medlemmar i föreningen. Uppgifter som avser föreningen förtroendevalda sparas så länge personen är förtroendevald.

Öppet hus varje tisdag

Öppet hus
Öppet hus varje tisdag mellan kl 13.30 och 16.30

 

Tiondeboden

Tiondeboden.
Under åren 1999 till 2001 arbetade några av föreningens medlemmar med reparationen av Tiondeboden.

Bildbanken

Fotopärmar

Det var så det började.
Ett tiotal Kolbäcksbor var i slutet av 1970-talet engagerade med att spåra upp bilder med anknytning till livet i stationssamhället Kolbäck. I början arbetade man inför det socialdemokratiska 70-års jubileum 1981. Det resulterade i en utställning med 150 bilder.
Till Västmanlandsveckan på Skansen i Stockholm sommaren 1983 presenterades en utställning på 35 bilder om Kolbäck. Samarbetet med insamlingen av bilder var också embryot till hembygdsföreningens bildande 1984.

Många bilder stort projekt.
Med hjälp av kulturchefen i Hallstahammars kommun och ett AMU-projekt sysselsattes, i början av 1990-talet, tre frejdiga damer med att katalogisera och registrera den nu ansenliga mängden foton man under åren samlat på sig.

Intresset är stort att bläddra i våra fotopärmar närhelst man besöker hembygdsgården.
Att digitalisera bilderna och lägga dem på vår hemsida skulle göra gamla foton tillgängliga även för den yngre generationen och även bredda intresset för hembygdsföreningen, hoppas man.

Med bidrag ur Eva Bergqvist minneskonto kunde vi på styrelsemötet den 4 oktober 2007 besluta att våra fotografier skulle digitaliseras. Ett omfattande arbete samt investering i utrustning tog sin början.

Vi har valt att lägga ut Bildbanken vartefter arbetet fortskrider och tar tacksamt emot synpunkter och kommentarer.

Kolbäck den 10 oktober 2007

 

Köp Amstasmycken i silver

Amstaringen i silver
Idé & Form Mats Källstig

Kolbäcks Hembygdsförening har från 1987 antagit Amsta-ringen som hembygdssouvenir.
Kontaktperson: Kent Sjöström 070 710 02 30

Ring
Halssmycke
Örhänge större
Örhänge mindre
Slipsnål
Armring dubbel
Armring enkel
550 kr
550 kr
550 kr
400kr
300 kr
1 400 kr
1 000 kr
 

Fingerringens förlaga är från sen bronsålder

Fingerringens förlaga är från sen bronsålder
(Ca. 500 år f. kr.)
Gravfynd vid Amsta by i Kolbäcks socken 1973.
Ringen är tillverkad i brons. Originalet finns hos:

Västmanlands Läns Museum.

Utgrävningsrapporten

 

Kontakt

Kolbäcks Hembygdsförening
Stationsgatan 12
734 50 Kolbäck
Kontaktperson: Kent Sjöström 070 710 02 30
E-post adress. info@kolbacksbygden.se
Organisationsnummer:878 001–6013