Bildnummer: G253 Kategori: Näringsliv Ort: Kolbäck
Plats: Grusåsvägen Tid: 1996 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: KEV-verkstaden vid Grusåsvägen rivs för att ge plats åt daghemmet Koltrasten.
Åter till bildvalen. Ny bild: G325
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se