Kolbäcks kyrka         Till startsidan         Flamma stolt  

 

 

Mölntorps Småskola

Vi skriver år 1842.
Vid en sockenstämma i Säby den 27 november 1842 skulle en Kunglig kungörelse behandlas. Denna påbjöd att skola måste inrättas i socknen inom fem år. Enligt samma kungörelsen skulle en skoldirektion utses. Till ledamöterna i denna valdes:
Patron Per Magnus von Unge på Mölntorp, nämndeman Johan Brodin Stora Boda, hemmansägare Eric Ericsson Säby by, Anders Sevlin Håskesta och fjärdingsman Eric Olsson Hellby.
Första och största problemet var att lösa avlönings- och lokalfrågan. Man enades slutligen om att tillsätta en scholpräst. I Säby fanns på den tiden både kyrkoherde och prost. Pastor P Canell fick nu uppdraget att hålla skolundervisning, han var ju redan avlönad. Så var den frågan löst. Pastorn tog på sig uppdraget, också att lösa lokalfrågan. Den 1 maj 1845 blev därmed den första skoldagen i Säby socken. Det kan nämnas att vid undervisning i skrivning användes en sandbänkar, där barnen skrev i sanden.
År 1863 valdes Frans Viktor Pettersson från Kärrbo till ordinarie lärare. Utvecklingen hade nu gått framåt och 1873 hade man en småskola i Säby by. Och 1894 byggdes skolan invid kyrkan.
Dessförinnan år 1889 byggdes småskolan i Mölntorp. Skolan, med en liten lägenhet till skolfröken, byggdes med förenade krafter. Mölntorps Gård hade upplåtit mark. Skolan invigdes året därefter och lärarinna under första vårterminen var fröken Mina Hultstrand.Jenny Eriksson
Den 24 augusti 1890 tillträdde fröken Jenny Eriksson platsen som ordinarie lärarinna. Hon var då 20 år gammal och blev en mycket omtyckt skolfröken, både av barnen och föräldrarna. Kroppsaga var tillåten i den tidens skolor och tillämpades också, men inte av Jenny. Det hände, berättar en som har haft henne till lärarinna för 75 år sedan, att när någon gosse varit stygg sändes han ut i skogen för att hämta björkris. Sedan fick styggingen själv slå sig med riset medan Jenny stod bredvid och grät. Jenny stannade på sin lärarinnepost i otroliga 40 år. Inför pensioneringen lät hon och hennes två systrar Anna och Maria uppföra Hemgården, ett hus mitt emot skolan. Jenny gick bort 1961.


Karin Norin
1930 fick skolan en ny lärarinna, Rut Larsson och 1935 tillträdde fröken Karin Norin tjänsten vid 32 års ålder. Förutom syslöjd för flickorna införde fröken Karin 1942 träslöjd för pojkarna, något som inte fanns i Säby tidigare. Karin Norin gifte sig 1947 och blev fru Larsson. Skolundervisningen i Mölntorp lades ned 1968. Och året efter lades också småskolan i Säby ned och barnen fick fortsätta i Kolbäck.


Stående från vänster: Karl Vallin,
Bernhard Schönberg, Gurli Strandberg,
Evy Nilsson, Ingrid Karlsson, Siri Hjälm,
Sven-Erik Ahl, Sten Andersson,
Knästående från vänster: Karl-Gustaf Eriksson,
Gunnar Larsso
Fröken Karin med skolbarnen födda
1932 och 1933.
Skolåret 1940.

Försvarsgården
Mölntorps småskola bytte både namn och skepnad till Försvarsgården.
Hemvärnet, Lottorna och Strömsholms skytteförening började använda skolans lokaler.
1969 avstyckades tomten från Mölntorps Gård och ombyggnad gjordes till mer ändamålsenliga lokaler.
Husen och tomten ägs numera av Stiftelsen Försvarsgården. Under 1998 har Försvarsgården kompletteras med lokaler för övernattning. Lokalerna är nu tillgängliga för fester, konferenser och andra möten.

Sammanställt av Kurt Larsson 1998

 

    Kolbäcks hembygdsförening                   Stationsgatan 12,    734 50 Kolbäck                     info@kolbacksbygden.se