NA Bergqvist
NA Bergqvist blev initiativtagare till en minnesplats.

Kolbäcks mest kända historiska minne är slaget vid Herrevadsbro 1251.
NA Bergqvist föreslog Kolbäcks Hembygdsförening att en minnesplats över slaget skulle arrangeras.
Under 2004 påbörjades anläggningen, som också kom att ligga vid platsen för själva bataljen.

Minnesplatsens läge

Biskop Claes-Bertil Ytterberg
Med ett svärdshugg förrättade Biskop Claes-Bertil Ytterberg invigningen av minnesplatsen på nationaldagen 2005.

Minnesplatsen rustas upp, återinvigning 17 maj 2014.

Projektgruppen "Gestaltning Herrevad"
Det var så det började:
Projektgruppen "Gestaltning Herrevad"
Kent Sjöström, Sven-Olof Juvas, Berit Eriksson,
Angelica Pingani, Carl-Magnus Gagge, Kurt Larsson,
Mats Källstig bakom kameran samt Helena Arnell ej på bilden

Två projektgrupper har sedan 2011 arbetat för en förbättring av minnesplatsen.
"Gestaltning Herrevad"
"Ett levande Herrevadsbro"

Resultatet och presentationen av deras ansträngningar finner du här.
Återinvigningen av minnesplatsen sker den 17 maj 2014.

Hembygdsföreningen fick i uppgift att öppna en speciell hemsida för att också berätta hur Kolbäck såg ut på 1800/1900- talet.

Till hjälp blev Eric Ericssons: "För sent skrivna memoarer". Eric Ericsson var född i Forsta 1834 och skrev sina minnen 1913, vid 79 års ålder.