Här ger filosofie doktor i historia, Lars Gahrn, en kort historiebeskrivning.

År 1251 utkämpades här det omtalade slaget vid Herrevadsbro.
Valdemar Birgersson hade valts till svensk kung och hans far Birger Jarl styrde Sverige.
En samling stormän, som kallades folkungar, gjorde uppror och samlade folk utomlands.
Med en här av svenskar, danskar, norrmän och tyskar mötte folkungarna Birger Jarl i slaget vid Herrevadsbro.

Jarlen fick upprorsmännen i sitt våld. Han lät avrätta ledarna och många av deras män.
Avrättningarna väckte stort uppseende och vållade stor ovilja mot jarlen, men efter denna kraftmätning var det lugnt i Sverige ett kvartssekel.
Birger Jarl kunde därefter driva igenom vad han ville och stärka kungamakten. Slaget hade därför större betydelse än flertalet medeltida träffningar.

Hembygdsföreningen har gjort denna hemsida för att berätta om slaget vid Herrevadsbro 1251 och hur Kolbäck såg ut på 1800/1900- talet.

Till hjälp blev Eric Ericssons: "För sent skrivna memoarer". Eric Ericsson var född i Forsta 1834 och skrev sina minnen 1913, vid 79 års ålder.

Birger jarl krossade folkungarna
Betydelsefullt slag och avrättningar

Birger jarl krossade folkungarna då han svek sitt löfte som biskop Kol hade framfört till dem. Linje En minnesplats invigdes 2005
En minnesplats invigdes 2005

Här byggde hembygdsföreningen en minnesplats som invigdes med pompa och ståt. Linje Ett levande Herrevadsbro
Ett levande Herrevadsbro

Här finnas information om dagens minnesplats och om makten på 1200-talet. EngelskaLinje Invigning av Minnesplatsen 2014
Invigning av Minnesplatsen 2014

Solen strålade den 17 maj över en lyckad invignig. Linje Leader har gjort en film
Leader har gjort en film om vårt projekt

Ladda ner filmen som är två minuter (46 MB)Linje Dick Harryson om slaget
Historieprofessor Dick Harryson om slaget vid Herrevadsbro


Linje

Sigill
Referenser, läs mer

Bakgrundsmaterial för födjupad läsning. Linje

 

Top