Sök           Kolbäck förr och nu

 
Godtemplarhuset Linnéagården

 
Kvarteret Åbrinken, Stationsgatan 16

 
Fridnäs: Stationsgatan - Hallstavägen

 
Utfarten mot Sörstafors vid Nybro


Kyrkskolan, år 2010 till höger

 
Vid järnvägsstationen


Gamla brandstation

 
Daghemmet Koltrasten

 
Centrum