Sök           Arkiv
Vid Kolbäcken 1900
Herrevadsbro Att besöka Bildbanken
Föreningen Historik Skildringar

Årsmöte i krisstider 2020

Vid hembygdsföreningens årsmöte omvaldes största delen av styrelsen. Nyinvald blev Bengt Pettersson, som ett välkommet tillskott. Ordförande informerade om styrelsens arbete med att skapa ett minnesmärke för Kolbäck. En siluett av ett ånglok, i cortenstål med belysning, har lagts på hyllan, eftersom det troligtvis inte kommer till sin rätt under dygnets ljusa timmar. Den stora klockan, som plockats ned från järnvägsstationen kommer att, efter renovering, visas utanför eller i hembygdsföreningens lokaler. Västmanlands läns museum håller på at utveckla en app, som hembygdsföreningarna i länet kan använda sig av. Ett framtida arbete med historiska vandringar i Kolbäck är ett första steg, som sedan kan digitaliseras i appen. På grund av den ökade smittrisken för infektion med covid-19-viruset, så kommer föreningens öppna hus på tisdagar att ställas in tills vidare. Traditionsenligt så bjöds närvarande medlemmar på kaffe och hembakat bröd. 

 

Fullsatt höstmöte den 10 november 2019

Höstmöte 2019

På hembygdsföreningens fullsatta höstmöte lyssnade intresserade medlemmar på när Lars-Åke och Kjell-Ove Flodström berättade om sin uppväxt i Kolbäcks Folkets Park. Hela familjen var engagerad i arbetet med att hålla parken snygg och prydlig. Med ett ekonomiskt stöd från Kolbäcks kommun kunde parken utvecklas under åren. Som vaktmästare för parken bokade pappa Gösta de artister som spelade och uppträdde. Genom att ändra inriktning på programutbudet lyckades Gösta att under 1960-talet skapa en av Sveriges med populära folkparker. Teater- och varietésällskap fick vika för välkända artister och orkestrar. En intervju med Gösta från Sveriges Radio fick illustrera detta fantastiska fenomen. Internationella artister skapade stort intresse och många besökare. Vid många tillfällen kom över tusen besökare. Rekordet slogs när över 2 000 kom för att lyssna till Bill Haley and his Comets. Vid kommunsammanslagningen 1971 insåg Gösta att det i längden inte kunde bli möjligt att samma kommun kunde ge stöd till två folkparker. Även konkurrensen från TV bidrog till att publiksiffrorna dalade. Parken utnyttjades inte i någon större utsträckning förrän PRO under sommaren provade med att arrangera onsdagsdanser. Detta har fallit mycket väl ut. Kommunen har återuppbyggt den gamla serveringen och PRO fortsätter sitt arbete med att hålla parken levande. Ordförande tackade Lars-Åke och Kjell-Ove för ett mycket intressant föredrag. Alla närvarande bjöds på kaffe och nybakat bröd. Lyckliga vinnare i föreningens lotteri kunde glädjas åt en tavla av Rudolf Gagge, ett par silverörhängen och hemstickade sockor.

Gästböcker och minnen från Kolbäcks Folkets Park

Bröderna Lars-Åke (tv) och Kjell-Ove Flodström har vid ett besök hos hembygdsföreningen skänkt fyra gästböcker från Kolbäcks Folkets Park. Familjen Flodström bodde i parken i över 20 år, där pappa Gösta arbetade som vaktmästare. I gästböckerna finns namn på alla dåtidens kändisar, såväl skådespelare som musiker. Bröderna har även nedtecknat sina minnen från sin uppväxt i parken, vilka föreningen kommer att publicera i framtiden. Välkommen någon tisdag för att bläddra i gamla minnen från parken.

Årsmöte den 24 mars 2019

Rune Larsson Kent Sjöström

Vid hembygdsföreningens årsmöte omvaldes största delen av styrelsen. Nyinvald blev Lena Kotschack som ett välkommet tillskott.

Rune Larsson (till vänster på bilden) avtackades av ordförande Kent Sjöström, efter 30 år i styrelsen. Rune har bidragit med många intressanta berättelser och skildringar, vilka finns i föreningens arkiv. Ett stort intresse för fotografering har resulterat i bilddokumentation av Kolbäcks samhälle, som även ligger till grund för det bildarkiv som byggts upp. Rune har skänkt dessa bilder till föreningen och har även skapat embryot till hemsidan och den digitala bildbanken. Han har varit ordförande och sekreterare i många år. Rune berättade att han är mest stolt över att ha kläckt idén om öppet hus, så att hembygdslokalen regelbundet kunde utnyttjas. Mellan 1000-1500 besökare kommer varje år till dessa populära tisdagar. Som ett tack och en uppskattning för Runes fantastiska arbete i styrelsen beslutade ett enhälligt årsmöte att utse Rune till hedersledamot i Kolbäcks Hembygdsförening.

I det följande programmet visade Jan Kotschack film och bilder om att färdas på Strömsholms kanal idag. En mycket vacker tur som varmt rekommenderas. Traditionsenligt så bjöds närvarande medlemmar på kaffe och hembakat bröd.

Välbesökt höstmöte den 18 november 2018

Strömsholms slott

Besöksnäringsutvecklare Mari Högkvist förklarade begreppet turist och berättade om besöksmålen i vår närhet. I förhållande till folkmängd är Hallstahammars kommun den mest välbesökta i länet. Exempel på stora publikdragare är Strömsholmstävlingarna, Åsby Hem & Trädgård och Skantzö Bad & Camping. Under senare tid har besöksmålen kompletterats med Naturfotografiska på Kulturhuset och Hästmuseum Strömsholm. Många av mötets deltagare hade inte besökt flertalet av de platser som Mari presenterade.
Deltagarna bjöds även på trevlig samvaro, kaffe, bullar och kakor. Jan Kotschack berättade om de provradiosändningar som han genomfört i närradion tillsammans med Kurt Larsson. Han poängterade att om föreningen ska sikta på mer reguljära sändningar under kommande år, så måste fler medlemmar bidra med sina minnen.
Strömsholms slott foto: Gomer Swahn

Herrevadsbro nytt besöksmål hos Ekomuseum

Ekomuseum Bergslagen är sedan 1986 ett nätverk av cirka 60 intressanta platser att besöka. Området omfattar ett 20 mil långt område från Grangärde Finnmark i Dalarna till Mälardalen i Västmanland. Många av besöksmålen är autentiska och ligger på den plats i landskapet som när de var i bruk. Besöksmålen berättar historien om liv och arbete, teknik och bergsbruk i Bergslagen förr i tiden. En ny skylt finns nu uppsatt vid minnesplatsen. Ekomuseum Bergslagens val av Herrevadsbro som besöksmål stärker historikernas uppfattning att slaget, med Birger Jarl i spetsen, stod i Kolbäck.

Studiebesök på WestmannaArvet den 16 maj 2018

Intressant besök på Länsmuseets föremålssamling i Hallstahammar
I Länsmuseets uppdrag ingår att samla och vårda föremål. En imponerande samling av cirka sextio tusen föremål har samlats in under 150 år, som sorterats och registrerats i arkiven. Intresserade representanter från hembygdsföreningen fick en grundlig genomgång av museets samlingar av föremålsantikvarie Susanne Cassé och antikvarie Barbro Johansson. Många av museets föremål finns även som bilder på webben för informationssökning av intresserade. Naturligtvis bjöd föreningen på fika även denna gång.

Årsmöte 25 mars 2018

Jan Kotschack berättar om Radio Nord

Vid hembygdsföreningens årsmöte omvaldes största delen av styrelsen. Glädjande nytillskott är Bengt Andersson och Jan Kotschack som suppleanter i styrelsen.

Jan Kotschak berättade om hur hans far, Jack Kotschack, startade och drev radiostationen Radio Nord, med hjälp av amerikanska finansiärer. Stationen sände från ett fartyg, M/S Bon Jour, som låg förankrad på internationellt vatten utanför Stockholms skärgård med premiär den 8 mars 1961. Radio Nord sände musik, nyheter, sport och reklam dygnet runt på mellanvåg. Stationen täckte Mellansverige.

Stationen hade många lyssnare, men regeringen och myndigheterna i Sverige upplevde Radio Nord som en provokation redan från det att Kotschack, i november 1959, första gången presenterade sina planer på att bryta radiomonopolet. En rad olika åtgärder vidtogs för att försöka stoppa projektet. Annonsörer skrämdes bort med hot om repressalier av olika slag. Sveriges Radio tilldelades skyndsamt extra anslag för att omedelbart kunna börja med vad man kallade melodiradio. Plötsligt tilläts en musikunderhållning, som tidigare ansetts otänkbar i det svenska monopolet. Sveriges Radio P3 påskyndades genom konkurrensen från Radio Nord, som också kom att inspirera Sveriges Radio till tätare nyhetssändningar och fler sportnyheter. När Sveriges riksdag fattade beslut om den så kallade Lex Radio Nord valde Kotschack att släcka ner Radio Nord innan lagen trädde i kraft. Den 30 juni 1962, klockan 24:00 spelades den sista skivan från fartyget Bon Jour, nämligen "Stick i väg Jack".

Se och hör historien om Radio Nord

Kulturarvsdagen den 9 september 2017

Bengt Pettersson berättar om Årby gravfält med omgivningar

Intresset var stort när Kolbäcks Hembygdsförening arrangerade sitt bidrag till årets Kulturarvsdag. Riksantikvarieämbetet stod för samordningen i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Syftet med Kulturarvsdagen är att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer.

Från centrala Kolbäck startade en fullsatt buss, som styrde vidare mot intressanta sevärdheter. Under färden berättade Rune Larsson entusiastiskt om historiska händelser och platser. Bland annat vad som hände under slaget vid Herrevadsbro, varför platsen för Kolbäcks Folkets Park valdes, att Birger Jarl troligtvis slog läger vid Borgby skans, att den världsberömde operasångaren Set Svanholm var organist, kantor och folkskollärare i Säby.

Vid Årby gravfält gav Bengt Pettersson en målande beskrivning hur vikingaskeppen kom inseglande över nuvarande åkermark, när vattenståndet var fyra meter högre än idag.

Resan passerade ståtliga Strömsholms slott och ytterligare ett stopp gjordes på Stallplan i Strömsholm, där Arméns kör- och ridskola, sedan länge, ersatts av Ridskolan Strömsholm i civil regi.

Innan återresan mot Kolbäck avslutades med fika på Borgåsunds Gästhamn & Café, där Kent Sjöström berättade om utvecklingen av Strömsholms kanal och 1800-talets största mälarhamn, Borgåsund.

Årsmöte 26 mars 2017

Rolf och Kent

Rolf Pennerud avtackas av ordförande Kent Sjöström

Vid hembygdsföreningens årsmöte omvaldes stora delar av styrelsen. Kent Sjöström valdes till ordförande efter Rolf Pennerud, som avsagt sig omval. Ett glädjande tillskott är Lena Robertson som ansluter som suppleant i styrelsen. Några medlemmar anmälde sig frivilligt till föreningens valberedning. Efter avtackning av Rolf Pennerud upphängdes en oljemålning föreställande David Karlsson, grundare av Kolbäcks Elektriska Verkstad. Före det sedvanliga fikat, så visades en film om Robertsons Rörmokeri i Kolbäck.

Kurt Larsson avslutade mötet med att presentera sin bok "Vedspis, mikrofilm och bredband". I boken berättar Kurt om sina minnen, sin hembygd och lite om sig själv. Innehållet präglas av historiska nedslag ur hans personliga synvinkel. Tryckningen har möjliggjorts genom ekonomiskt bidrag från Eva Bergqvist minneskonto. Styrelsen har beslutat att skänka var sin bok till föreningens medlemmar.

Boken finns här i PDF-format (16MB)

Lars Gahrn recenserar boken

________________________________________________________________________

Ett porträtt som gåva


Hembygdsföreningen har fått ett porträtt i olja föreställande David Karlsson, grundare till Kolbäcks Elektriska verkstad. Gåvan kommer från Anna Eyjolfsdottir, dotterdotter till David.

David och hans hustru Edith bodde i Kolbäck mellan 1919-1941 och därefter i Västerås.

I unga år fick David plats vid Asea i Västerås och senare vid dotterbolaget i Oslo. Efter en tids anställning vid National Industri i Sandefjord återkom han till Sverige och knöts till Asea i Ludvika. Han startade egen fabrik år 1919 i en liten förhyrd lokal i Kolbäcks stationssamhälle och började tillverka gjutjärnskapslad elektriskt material. 1925 var lokalen för liten och han lät uppföra en egen verkstad, som 1930 byggdes till. 1947 invigdes verkstaden på Vallbygatan 24. I mitten av fyrtiotalet hade fabriken 60 anställda och en årsomsättning på över en miljon kronor.

Fabrikör Karlsson var den drivande kraften vid tillkomsten av Kolbäcks brandväsende, där han bidrog med både arbete och ekonomiskt bistånd. Han var även ordförande i brandstyrelsen och brandchef. David Karlsson stöttade också idrotten och var ledamot av Kolbäcks kommunalfullmäktige och ordförande i civilförsvarsnämnden.

Höstmöte 2016

Marie och Sanna

Marie Eriksson och Sanna Fredriksson från Seniorglädje berättade om kommunens satsning att ordna intressanta och nyttiga aktiviteter för alla pensionärer. Det kan vara någon form av träning, kursverksamhet, temafester, allsång, utflykter och annat som bidrar till att höja livskvaliteten och sätta guldkant på tillvaron. Träningslokal i Kolbäck är Hjärtpunkten, som ligger på Hagvägen 3. I Hallstahammar får man besöka Hästhoven.

Ett 25-tal medlemmar uppskattade Marie och Sannas erbjudanden och lät sig väl smaka när föreningen bjöd på kaffe/te med bullar och kakor

Årsmöte 20 mars 2016

Kurt o Rollf 2016

Kurt Larsson avtackas av ordförande Rolf Pennerud

Kolbäcks hembygdsförenings årsmöte började med en tyst minut för att hedra de medlemmar som avlidit under året, varefter Ingrid Larsson läste en vacker dikt. Under mötet omvaldes ordförande Rolf Pennerud, tillsammans med övriga styrelsemedlemmar, med undantag av Kurt Larsson, som avsagt sig omval. Kurt, som byggt upp och ansvarat för föreningens hemsida, avtackades för sitt mångåriga arbete, med en blomsterbukett och lunch på Westerqwarn Pub & Restaurang. Under året har Kurt moderniserat hemsidan, så att den fungerar även för platta och smartphone. Kent Sjöström presenterade sidans funktioner och några nyheter för årsmötets deltagare. Kaffe, te och kakor lät sig väl smaka. En reproduktion, med motiv från Kolbäcksån av konstnären Rudolf Gagge, lottades ut.

 

Välkommen till vår nya hemsida

Vi skriver januari 2016 och håller på att succesivt modernisera vår gamla hemsida som vi startade upp 2004. Det tar lite tid innan allt blivit klart men om det är något du saknar eller har synpunkter på så tar vi tacksamt emot dina kommentarer.

Vår verksamhet kan sägas stå på tre ben:
─ Hemsida med Bildbanken och fritextsökning.
─ Skildringar om bygden i texthäften och på hemsidan.
─ Öppet hus varje tisdag 13:30 - 16:30.

Vi behöver fler som hjälper till på tisdagarnas öppet hus. Det gäller två eftermiddagar om året. Kom och hjälp oss. Du får själv en trevlig stund på köpet. Kontakta styrelsen.

Höstmöte 2015

Emil Berglund

Kulturutvecklare Emil Berglund besökte Kolbäcks Hembygdsförenings höstmöte den 25 oktober, där han talade under rubriken "Medborgarna, kulturen och framtiden". Emil förklarade de humanistiska och antropologiska kulturbegreppen och bildspråkets betydelse. Han berättade hur synergismen mellan näringsliv, kultur och turism utvecklats över tid och hur den offentliga konsten inverkat positivt på besöksnäringen. Det var intressant att höra om kulturens historiska utveckling från en mycket begränsad marknad, utan ekonomiskt värde, till en reproducerbar publik massmarknad, där gränsen mellan producent och konsument suddats ut och där värde skapas genom deltagande och inte bara försäljning. Emil citerade Edward de Bono: "Belåtenhet utan blick mot förändring och mot framtiden är en riskabel strategi".
/Kent Sjöström

31 år som styrelsmedlem

Kerstin Hall, Rolf Pennerud
Kerstin Hall får en blomma av föreningens ordförande Rolf Pennerud

Kerstin Hall avtackades vid en ceremoni för sitt 31-åriga styrelsearbete i Kolbäck hembygdsförening. Hon var med då föreningen bildades 1984 och var länge dess kassör. En stor händelse som också firades stort var flytten till egna lokaler i Kommunalhuset 1992.

Se bildnummer: G200   G201   G202   G203

Tack vare Kerstins ålder, 84 år, och sitt arbete inom gamla Kolbäcks kommun är hon en pålitlig källa till vad som tilldragit sig i Kolbäcks samhälle och hos dess befolkning. En minneskälla som kan komma till pass vid föreningens tisdagsträffar och inte minst när det gäller att identifiera personer i föreningens stora bildbank.

Nu skall Kerstin först och främst vårda hälsan så hon kan fortsätta sin Loppis i Hallsta och sälja vår hembygdssouvenir Amstaringen och att också komma på våra tisdagsträffar.

Tack Kerstin för allt ditt uppoffrande arbete / Kurt Larsson 2015-08-27

 

Årsmöte 29 mars 2015

Årsmöte 2015

Becky Evensen

Becky Evensen, utbildningschef Ridskolan Strömsholm samt rektor på Ridsportgymnasiet, var inbjuden att ge oss en rykande färsk information om verksamheten.
Läs mer!

 

Årsmöte 2014

Till kaffet informerade Agneta Ivemyr om kyrkans nya organisation.

En medlem som varit med sedan starten av föreningen 1984 är Sven Nordström och som under lång tid var dess ordförande. Sven var 2004 arkitekten bakom byggande av den första minnesplatsen över slaget vid Herrevadsbro 1251. Han upptogs av årsmötet som hedersmedlem.
Sven påminde om att Kolbäcks hembygdsförening fyller 30 år, något som måste firas.Sven Nordström

Höstmöte den 27 oktober 2013

Sabina Holmberg gav biblioteket ett ansikte på höstmöte den 27 oktober.

En programpunkt var nämligen en beskrivning av vad ett modernt bibliotek i dag kan erbjuda sina kommuninnevånare. De trettiotal besökarna uppmanades också att besöka bibliotek för att dryfta var och ens speciella behov och önskningar. Alla vill vi ha ett levande bibliotek i Kolbäck.

Höstmöte i Hembygdsförening 2012

Ett trettiotal besökande hade mött upp i hembygdslokalen söndagen den 28 oktober. Förutom lite information som gavs om föreningen gästades vi av Anders Caringer. Anders sjöng egna diktade visor utifrån sin erfarenhet som fängelsepräst. De församlade fick på så sätt en inblick i en helt annan värld. Tack för att du gav oss den insikten Anders.


Anders Caringer underhåller. Foto Rune Larsson


Ny ordförande till hembygdsföreningen 2012

På Kolbäcks hembygdsförenings årsmöte i söndags, 25 mars, valdes en ny ordförande. Rolf Pennerud tog över klubban efter veteranen Rune Larsson.


Årsmötet söndagen den 27 mars 2011

Många medlemmar hade mött upp till Kolbäcks hembygdsförening årsmöte.
En ny ordförande skulle väljas.

Sven Nordström har blivit synonym för hembygdsföreningen i Kolbäck och
efter mer än 20 års ordförandeskap ville Sven frånträda posten.
Valberedningen jobbade in i sista minuten inför "val av ordförande",
då Sven inte var lätt att ersätta.
En annan gammal Kolbäcksbo och trotjänare Rune Larsson påtog sig dock uppgiften

.
Sven Nordström och Rune Larsson Foto: Daniel Sköld


Mötesmedlemmar Foto: Daniel Sköld

 ”Hallstahammars kommuns kulturella besöksmål ligger i Kolbäcks socken”
brukar vår ordförande Sven Nordström retsamt poängtera.
Han tänker då på sockengränsen fram till 1943.

Stationsgatan 12, 734 50 Kolbäck, info@kolbacksbygden.se