Start Kolbäcksbygden
Vid Kolbäcken 1900
Huvudgrupper Att besöka Bildbanken
Föreningen Historik Skildringar

Årsmöte 20 mars 2016

Kurt Larsson avtackas av ordförande Rolf Pennerud

Kolbäcks hembygdsförenings årsmöte började med en tyst minut för att hedra de medlemmar som avlidit under året, varefter Ingrid Larsson läste en vacker dikt. Under mötet omvaldes ordförande Rolf Pennerud, tillsammans med övriga styrelsemedlemmar, med undantag av Kurt Larsson, som avsagt sig omval. Kurt, som byggt upp och ansvarat för föreningens hemsida, avtackades för sitt mångåriga arbete, med en blomsterbukett och lunch på Westerqwarn Pub & Restaurang. Under året har Kurt moderniserat hemsidan, så att den fungerar även för platta och smartphone. Kent Sjöström presenterade sidans funktioner och några nyheter för årsmötets deltagare. Kaffe, te och kakor lät sig väl smaka. En reproduktion, med motiv från Kolbäcksån av konstnären Rudolf Gagge, lottades ut.

 

Välkommen till vår nya hemsida

Vi skriver januari 2016 och håller på att succesivt modernisera vår gamla hemsida som vi startade upp 2004. Det tar lite tid innan allt blivit klart men om det är något du saknar eller har synpunkter på så tar vi tacksamt emot dina kommentarer.

Vår verksamhet kan sägas stå på tre ben:
─ Hemsida med Bildbanken och fritextsökning.
─ Skildringar om bygden i texthäften och på hemsidan.
─ Öppet hus varje tisdag 13:30 - 16:30.

Vi behöver fler som hjälper till på tisdagarnas öppet hus. Det gäller två eftermiddagar om året. Kom och hjälp oss. Du får själv en trevlig stund på köpet. Kontakta styrelsen.

Senaste nytt

Chefsbostaden
2016-03-13

Bernhard
Nilsson
2016-03-11

Byggnadsinv.
2016-03-02

Elden kom lös
2016-02-14

Kubiken brinner
2016-01-31

Fler

Kärrspindel

Hallstahammars kommuns kulturella besöksmål
låg i Kolbäcks socken före år 1943.

 

Höstmöte 2015

Emil Berglund

Kulturutvecklare Emil Berglund besökte Kolbäcks Hembygdsförenings höstmöte den 25 oktober, där han talade under rubriken "Medborgarna, kulturen och framtiden". Emil förklarade de humanistiska och antropologiska kulturbegreppen och bildspråkets betydelse. Han berättade hur synergismen mellan näringsliv, kultur och turism utvecklats över tid och hur den offentliga konsten inverkat positivt på besöksnäringen. Det var intressant att höra om kulturens historiska utveckling från en mycket begränsad marknad, utan ekonomiskt värde, till en reproducerbar publik massmarknad, där gränsen mellan producent och konsument suddats ut och där värde skapas genom deltagande och inte bara försäljning. Emil citerade Edward de Bono: "Belåtenhet utan blick mot förändring och mot framtiden är en riskabel strategi".
/Kent Sjöström

31 år som styrelsmedlem

Kerstin Hall, Rolf Pennerud
Kerstin Hall får en blomma av föreningens ordförande Rolf Pennerud

Kerstin Hall avtackades vid en ceremoni för sitt 31-åriga styrelsearbete i Kolbäck hembygdsförening. Hon var med då föreningen bildades 1984 och var länge dess kassör. En stor händelse som också firades stort var flytten till egna lokaler i Kommunalhuset 1992.

Se bildnummer: G200   G201   G202   G203

Tack vare Kerstins ålder, 84 år, och sitt arbete inom gamla Kolbäcks kommun är hon en pålitlig källa till vad som tilldragit sig i Kolbäcks samhälle och hos dess befolkning. En minneskälla som kan komma till pass vid föreningens tisdagsträffar och inte minst när det gäller att identifiera personer i föreningens stora bildbank.

Nu skall Kerstin först och främst vårda hälsan så hon kan fortsätta sin Loppis i Hallsta och sälja vår hembygdssouvenir Amstaringen och att också komma på våra tisdagsträffar.

Tack Kerstin för allt ditt uppoffrande arbete / Kurt Larsson 2015-08-27

 

Årsmöte 29 mars 2015

Årsmöte 2015

Becky Evensen

Becky Evensen, utbildningschef Ridskolan Strömsholm samt rektor på Ridsportgymnasiet, var inbjuden att ge oss en rykande färsk information om verksamheten.
Läs mer!

 

 

 

Senaste nytt

Arthur
Pettersson
2016-01-27

Kolbäcks Musikkår - Under Blågul Fana
Hösten 2015

Kolbäck, utom rimligt tvivel
2015-12-27

Utan vapensköld
2015-12-13

Åhmans bilder
2015-11-04

Säby manskör
2015-10-29

Smebruket
2015-10-09

Rostfritt
2015-09-29

Hungersnöd
2015-09-29

Svärdfejare
2015-09-20

Porträtt
2015-09-18

Olyckor
2015-09-18

Augustibröderna
2015-08-24