Föreningen

Styrelse 2017

Uppdrag Förtroendevald Ansvar
Ordförande    070 710 02 30 Kent Sjöström Hemsidan
Kassör Berit Eriksson Medlemsreg.
Sekreterare Rune Larsson Tisdagsv.
Ledamot Birgitta Olsson Skyltning
Ledamot Hans Wiberg Lokalen
Suppleant Jan Kotschack  
Suppleant Bengt Andersson  
  Revisorer 2017  
Ordinarie Harry Ekholm Sammank.
Ordinarie Johnn Frimmel  
Suppleant P-Å Morberg  

Föreningens verksamhet kan sägas stå på tre ben:
─ Hemsida med Bildbanken och fritextsökning. Facebooksida.
─ Skildringar om bygden i texthäften och på hemsidan.
─ Öppet hus varje tisdag 13:30 - 16:30 .

Vi behöver fler som hjälper till på tisdagarnas öppet hus. Det gäller två eftermiddagar om året. Kom och hjälp oss. Du får själv en trevlig stund på köpet. Kontakta någon i styrelsen.

Välkommen som medlem
Årsavgiften 100 kr/person eller 150 kr/familj på samma adress.
Insättes på bankgiro 5729-0298 eller betalas kontant.
Glöm ej att skriva namn, adress och e-postadress.
Du får två medlemsblad per år.

Du som är medlem i föreningen, anmäl din e-postadress:
info@kolbacksbygden.se

Kontakt

Årsmötesprotokoll 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Föreningens stadgar

 

Öppet hus

Öppet hus
Öppet hus varje tisdag 13:30 - 16:30

 

Tiondeboden

Tiondeboden.
Under åren 1999 till 2001 arbetade några av föreningens medlemmar med reparationen av Tiondeboden.

Bildbanken

Fotopärmar

Det var så det började.
Ett tiotal Kolbäcksbor var i slutet av 1970-talet engagerade med att spåra upp bilder med anknytning till livet i stationssamhället Kolbäck. I början arbetade man inför det socialdemokratiska 70-års jubileum 1981. Det resulterade i en utställning med 150 bilder.
Till Västmanlandsveckan på Skansen i Stockholm sommaren 1983 presenterades en utställning på 35 bilder om Kolbäck. Samarbetet med insamlingen av bilder var också embryot till hembygdsföreningens bildande 1984.

Många bilder stort projekt.
Med hjälp av kulturchefen i Hallstahammars kommun och ett AMU-projekt sysselsattes, i början av 1990-talet, tre frejdiga damer med att katalogisera och registrera den nu ansenliga mängden foton man under åren samlat på sig.

Intresset är stort att bläddra i våra fotopärmar närhelst man besöker hembygdsgården.
Att digitalisera bilderna och lägga dem på vår hemsida skulle göra gamla foton tillgängliga även för den yngre generationen och även bredda intresset för hembygdsföreningen, hoppas man.

Med bidrag ur Eva Bergqvist minneskonto kunde vi på styrelsemötet den 4 oktober 2007 besluta att våra fotografier skulle digitaliseras. Ett omfattande arbete samt investering i utrustning tog sin början.

Vi har valt att lägga ut Bildbanken vartefter arbetet fortskrider och tar tacksamt emot synpunkter och kommentarer.

Kolbäck den 10 oktober 2007

Köp Amstaringen i silver

Amstaringen i silver
Idé & Form Mats Källstig

Kolbäcks Hembygdsförening har från 1987 antagit Amsta-ringen som hembygdssouvenir.
Kontaktperson: Kent Sjöström 070 710 02 30

Ring
Halssmycke
Örhänge större
Örhänge mindre
Slipsnål
Armring dubbel
Armring enkel
300 kr
300 kr
300 kr
225 kr
300 kr
450 kr
400 kr
 

Fingerringens förlaga är från sen bronsålder

Fingerringens förlaga är från sen bronsålder
(Ca. 500 år f. kr.)
Gravfynd vid Amsta by i Kolbäcks socken 1973.
Ringen är tillverkad i brons. Originalet finns hos:

Västmanlands Läns Museum.

Utgrävningsrapporten

 

Kontakt

Kolbäcks Hembygdsförening
Stationsgatan 12
734 50 Kolbäck
Kontaktperson: Kent Sjöström 070 710 02 30
E-post adress. info@kolbacksbygden.se
Organisationsnummer:878 001–6013