Sömmerskan från Kvarnfors

När Säby Hembygdsförenings styrelse planerade den traditionella Säbydagen inför året kom idén att visa sömnad och sytillbehör som tillhört Gärda Elvira Eriksson. Hon hade skänkt dessa till Säby Kyrka. Jag blev därför ombedd att skriva något om nämnda Gärda Eriksson.

Utan hjälp från Holger Carlsson och några äldre ortsbord har det inte blivit många rader. Därför vill jag på detta sätt tacka dem för hjälpen.

Fotot av Gärda här nedan har jag fått från Ruth Karlsson och är det enda jag fått tag på. Det är taget strax innan hon skulle till lasarettet för sitt onda knä.

Vallby Säby i juli 2002

 

Egen Företagare från gången tid
Gärda

På Kvarnfors i Mölntorp hade Gärda Eriksson en syateljé. I en lägenhet på ett rum och kök hade hon sitt enmansföretag, som det kunnat heta idag. Den stora skillnaden är nog att i samma lägenhet bodde hon inte bara själv utan även hennes mor och far.
Gärdas föräldrar var Fredrik Eriksson och Anna Eriksson född Mikaelsson. Han från Köping och hon från Ål i Kopparbergs län.
Båda föräldrarna kom 1890, vid 24 års ålder, som dräng och piga till lantbrukare Gustaf Eriksson i Säby By. Samma år gifte de sig och flyt-tade till Mölntorp. Fredrik började där på fabriken som smides-arbetare. Lägenheten dom bebodde tillhörde fabriken.
Fredrik och Anna fick två gemensamma barn, Anna Linnéa Teodolina, född 1890 och Gärda Elvira Eriksson född den 17 september 1892. Modern Anna hade dessutom en son utom äktenskapet, Karl Oskar Edvin född 1889 i Sala.


Gärda blev något handikappad beroende på en skada i vänster knä som förmodligen orsakades av tuberkler. Det var den opastöriserade mjölken som gav tuberkulos av det slaget hos den tidens befolkning. En tuberkulosfri kobesättning blev emellertid snart ett krav.
I Kvarnfors syddes inte bara finklänningar och andra klädesplagg till kvinnorna på orten. Gärda tog även emot elever. Det var viktigt för den tidens blivande husmödrar att själva kunna sy åtminstone barnens kläder. Vid sidan av sömnaden städade hon kontoret på fabriken och under kriget fick hon förtroendet att dela ut ransoneringskuponger.
Gärda bodde kvar i samma lägenhet till 1956 då hon flyttade till det nyuppförda "Konsumhuset" i Kolbäck. Hon var trots sitt handikapp och små omständigeter en glad och vänlig människa med känsla för hem-bygden.

Gärda Elvira Eriksson gick bort den 21 juli 1976 vid 84 års ålder och vilar nu på Säby Kyrkogård.

    Top