Handel och hantverk i Mölntorp

Vi är i början på 1900-talet.
En arbetare vid fabriken, Carl Verner Lundell, började en bit in på 1900-talet att sälja varor till sina arbetskamrater från sin bostad vid Smebruket.
Vissa tyckte inte det var rätt att profitera på kamraterna, så han lät sin dotter Hildur ta över verksamheten.
Carl

Den närmaste riktiga handelsboden för mölntorparna fanns annars i Hällby hos handlaren Kalle Grön.
Snart togs emellertid initiativ till bildandet av en kollektiv handelsförening och 1917 kunde man slå upp portarna eller snarare dörren till den anspråkslösa affären, Mölntorps handelsförening u. p. a. (utan personligt ansvar)

Den timmrade boden låg naturskönt belägen vid Spången på genvägen från Smebruket till fabriken.
Dagny Larsson och Herman Björklund skötte ruljangsen.
Handelsbod
Handelsboden med Spången i bakgrunden

Affärerna gick bra och 1928 stod en ny mer tidsenlig affär klar att tas i bruk. Den blev förresten det första huset på det område som fabriken hade ordnat för egnahemsbyggande. Ett tiotal hus byggdes också där på 1930-talet.
Handelsföreningen, som ordnade lustresor av olika slag, band på så sätt samman innevånarna till en stor uppskattad gemenskap.
Omkring 1938 blev handelsföreningen medlem i KF, Kooperativa Förbundet. 1944 gjorde man en betydande tillbyggnad. Butiken var från starten manuellt betjänad och varorna expedierades över disken. Ivar Ivarsson förestod affären fram till 1962, då många konsumtionsföreningar, både stora och små, slogs samman till Konsum Västmanland. I samband därmed infördes nymodigheten snabbköpet även i Mölntorp. Affären byggdes om på nytt till mångas förtrytelse, inte minst bland expediterna.

Handelsbod
Konsumaffären 1949. Separat ingång till mjölkbutiken på gaveln.

Snabbköpet fungerade en längre tid men det expansiva samhället blev snart bilburet och folk var inte längre så bundna av att handla i butiken. Dessutom såldes bara konsumartiklar och en avog inställning till Konsum byggdes upp från innevånarnas sida. Butiken lades ner 1964, något man befarat bland konsummotståndarna. Den ersattes dock en kort tid med butiksbussar från Konsum.
Byggnaden gjordes om till bostad i privat ägo.
Den 28 maj 1965 öppnades en ny butik i privat regi, Hemmaplans Livs. Den nya butiken inrymdes i en barack. Den hade flyttats till Mölntorp från Kolbäck där den fungerat som tillfällig skola. Förutom butik innehöll baracklängan en lägenhet. Bengt Hals var Hemmaplans Livs förste föreståndare. I olika skepnader och företagsformer fick mölntorpsborna behålla sitt närköp till i mitten av 1980-talet då dess saga blev all. Baracken såldes och står nu uppställd i Vändle korset.
Den ursprungliga handelsboden vid spången revs i slutet av 1950-talet.


Skomakaren och sömmerskan
I Mölntorp fanns i början på 1900- talet både en skomakare och en sömmerska.
Skomakare Bertil Gerdin hade sin lilla verkstad i anslutning till bostaden vid slussen. Han var också slussvaktare åt Strösholms Kanalaktiebolag.
Sömmerskan Gerda Eriksson hade sin atelje, i Kvarnfors. Den var dessutom bostad, på ett rum och kök, åt Greta och hennes mor och far

    Top