Herrgården norr om landsvägen, fabriken till höger. Kolbäcksån i bakgrunden.

I högra övre hörnet Mölntorps Gård samt fabriken.
Ribbholmen, sydost om Kolbäcksån.

I nedre vänstra hörnet, Kvarnhagen.

Mölntorp 1998