Säby Hembygdsförening har sitt säte i Säby socken, Hallstahammars kommun. Västmanland heter landskapet. Vi har Bergslagen i norr och Mälaren i söder.

Säby Hembygdsförening

Hembygdsföreningen arbetar för att värna om Säby-bygdens kulturarv genom att öka kunskapen om bygdens historia och fornminnen.
Dokumenteringen av dagens miljö, som snart är historia, är också ett viktigt inslag för föreningen.
Dessutom vill vi skapa en träffpunkt för gamla och nya sockenbor och stärka hembygdskänslan.

Klockargården
Hembygdsföreningens lokal i Klockargården vid Säby kyrka

Säby sockenkommun bildades 1863 och förblev självständig till 1951 då Säby sammanförder med Kolbäcks kommun.
Från 1971 tillhör vi emellertid Hallstahammars kommun.
Bilden på Säby kyrka och texten här nedan är hämtad ur en bok av Olof Grau från 1754.
Kyrkan torde vara byggd vid tiden omkring 1300. Valvet, tillbyggnaden mot norr och vapenhuset mot söder har sannolikt tillkommit på 1500-talet.

Namnet Säby kan wara af Säd eller ock af Sä Se som är det samma som Sjö.

Kyrka
Säby Kyrka på 1500-talet

Roteindelning omkring 1805
Prästgårds rote:
Boda, Lilla Boda, Stora Klockargården, Prästgården, Skolgården och Säby
Löpdal rote: Löpdal
Utnäs rote: Utnäs och Övernäs
Mölntorps rote: Mölntorp och Ribbholmen
Vallby rote: Borgsby, Ulvsta och Vallby
Hellby rote: Brunna, Grippebo och Hellby
Åskbro rote: Hästvesta och Åskebro
Övriga namn: Håskesta, Snoppetorp och Timmelsta

Säbydagen
Det är sedan många år en tradition att fira Säby-dagen.
Den inträffar sista helgen i juli månad.
Efter högmässan inbjuder Säby Hembygdsförening till kaffe, sång och musik i församlingsgården, där även Säbybygdens egna dragspelare, Säbydraget, deltar.

Hembygdsföreningens 75 års jubileum
Söndagen den 25 juli 1999 firade vi Säbydagen och hembygdsföreningens 75- års jubileum.
Här en kort bakgrund till vårt jubileum.

En solig sommardag den 10 juni 1924 sammankallade prästen Axel Ericsson några potentater och kommunpolitiker från Säby socken till prästgården.
Här skall bildas en hembygdsförening, beslutades det. Att väcka och tillvarata intresset för hembygden och idyllen Säby i det för-gångna och i nuet blev uppgiften.
I juli 1924 hölls första mötet.
På 1920- talet fanns i Säby en särdeles energisk klockare som trots sin ungdom, bara 19 år, samlade bygdens manliga sångröster i Säby Manskör. En kör som många år lät tala om sig långt utanför sockengränsen. Han blev sedermera världsberömd operasångare och chef för Kungliga Operan i Stockholm.
Hans namn var Set Svanholm.
Trots sin berömmelse och framträdande på de stora arenorna gjorde
Set Svanholm flera gästbesök i sitt kära Säby. Han ledde vid dessa tillfällen Säby Manskör förutom soloframträdande.

Mer om 1920-tals Säby

Säbydagen 1999

Ingela Vi hade i år 1999 lyckats locka
Set Svanholms dotterdotter,
Ingela Bohlin, till vårt 75- årsjubileum.
Ingela går i sin morfars fotspår och studerar till sångerska på Operahögskolan.
Att Ingela har gott påbrå kunde vi snabbt övertyga oss om.
Alla tog henne till sitt hjärta.

Publik

Vädret var strålande och kyrkan var fullsatt. Festligheterna i övrigt överträffade också alla förväntningar. Som tur var hade vi fått låna ett partytält från Hallstahammars kommun.
I församlingsgården kunde vi bjuda de över 100- talet församlade på kaffe med tårta, skönsång och dragspelsmusik.

Publik

Styrelsen vill här passa på att tacka för all uppvaktning och för att så många av Er deltog. Tack också för alla varma ord vi har fått och ännu får över arrangemanget.

Säbydagen den 30 juli år 2000

Ragnar Årets speciella gäster var paret Tamara och Ragnar Bohlin, Stockholm,

Ragnar Bohlin är dotterson till Set Svanholm som var berömd operasångare och som började sin karriär som kantor i Säby.

Tamara Bohlin är Cellist i Hovkapellet på Operan och Ragnar är körledare för Maria Magdalenas Motettkör

Tamara och Ragnar Bohlin anlände till Säby med sina två små barn.
Dom installerade sig med barnen på läktaren i kyrkan.
Ragnar satte sig vid orgel. Samma orgel och samma plats där hans morfar Set Svanholm spelade och sjöng, nyårsafton 1923.

Vi är glada i Säby Hembygdsförening att vi har så god kontak med Set Svanholms barnbarn och på så sätt få ett förstklassigt framträdande på Säbydagen.

Säby kyrka var fullsatt och ett 70-tal personer avnjöt kaffe, rabarberkaka med vispgrädde.

Säbydraget var lika populärt som alltid, när dom spelade i sommartältet.

Om Säbydraget om Säbydraget.