Sista vargjakten i Säby.

En berättelse från 1920- talet av handlare Karl-Erik Karlsson, även kallad Kalle Grön, Hällby.
Min farfar Eric Ersson i Säby by född 1817 hade två stycken varggropar. Den ene blev upptagen omkring 1825 den andre år 1866 och belägen på Boda ägor. ( Finns än i dag att beskåda i en backe vid Boda.) I dessa fångade han åren 1826 - 1897 enligt noggrann förd "rävbok": En varg år 1846, ett varglo år 1854 och 128 rävar. Hela antalet fångade och skjutna rävar utgjordes 306, de flesta fångade i sax, som min farfar själv smidde. År 1866 tycks han ha övergått till fångst i grop. Som lockfågel användes en levande anka, som ej räven kom åt. Men det märkligaste är att så sent som i mitt minne, högsommaren 1877, sköts en ung varg i Säby av min farbror mejeristen Gustaf Ericsson i Säby by. Den var obetydligt större än en räv samt ljust gulgrå till färgen. Något misstag kan ej ha förelegat, ty skottpenningar ( 25 eller 50 kronor, minns ej säkert ) utbetalades av K.B. (Kunglig Befallningshavande) och en konservator uppstoppade den och den förvarades i många år. Påföljande söndag voro socknens alla skyttar, flera med hundar, uppbådade och genomströvade skogarna i trakten, de trodde nämligen att modern skulle vara i närheten, men de sågo ej till någon. Troligen hade ungen ensam förirrat sig så långt söderut.
K.E. K.

Kalle Gröns systerson Sven Stridsberg, född 1914 i Hällby, har i sin ägo tänderna från vargen som sköts 1877.

Räv
Räv från Kämpbacken