Vägkyrka i Säby

kyrka

Arrangemanget av en Vägkyrka i Säby 2011 blev en framgång både för kyrkan och för Säby hembygdsförening. Vägkyrkan har funnits tre veckor under sommaren alla år sedan dess.

Svenska kyrkan har krav för att få kallas Vägkyrka. Dessa är bland annat: att kyrkan skall vara öppen för besökare minst fem timmar per dag och minst två veckor i följd under juni till augusti. Under sin öppethållandetid ha daglig andakt, skall tillhandahålla personal för samtal, möjlighet för guidning, skall erbjuda enklare servering och skall ha toalett.

Allt detta uppfylls med råge vid Säby vägkyrka som i år håller öppet under
veckorna 27 – 29, tisdag – söndag, klockan 11 – 16. 

Kolbäck 2024-07-05
Kurt Larsson

 

styrelse
Säby hembygdsförenings styrelse 2013
Ulla Andersson, Felix Schönberg, Per-Arne Johansson,
Sonja Johansson, Catharina Hallström och Ulla Gustavsson (ej i bild)

skolaTill vänster den gamla klockargården, numer privatägd. Här bodde klockaren tilllika kantor och här huserade Säby småskola, klasserna ett och två.

I byggnaden till höger vistades klasserna tre och fyra, nu hembygdsföreningens lokal.
Klasserna fem och sex höll till i rummet som nu är Församlingsgårdens lokal.

På ovanvåningen bodde lärarinnan, i dag finns där en vävstuga.