Så här började det.

Vid Säby Hembygdsförenings årsmöte på våren 2001 kom jag som vanligt i samspråk med sockenbor som gärna berättar om gamla tiden. Sven Nordström från Kolbäcks Hembygdsförening hade just talat om slaget vid Herrevad, år 1251, då Ragnar Eriksson från Åskebro ville berätta om en gammal "pollet".

Polletten eller snarare biljetten, som var gjord av papper, hade han funnit undanstoppad på vinden i sitt gamla bondehem i Åskebro.
Det där lät intressant tyckte jag det måste följas upp.

Texten lyder: Mats Persson i Åskebro äger, att vid uppvisandet af denna pollet fritt öfwerfara Herrewads bro.
D. Iwerus

Här fanns redan tre frågeställningar som måste få en förklaring.
- Vem var Mats Persson?
- Vem var D. Iwerus?
- Vilket år skrevs polletten ut?

Som vid flera andra tillfällen vände jag mig med frågor om forna generationers personuppgifter till Holger Carlsson, Hallstahammar. Och se, efter en tid hade jag med hans hjälp svaren på frågorna.

Jan Mats Persson föddes den 30 juli 1826 i Svedvi församling.
Vid 20 års ålder tog Mats tjänst som dräng i Åskebro. Husbondefolk blev fjärdingsmannen, nämndemannen och kyrkvärden
Gustaf Olssons familj i Åskebro.
Gustaf själv hade då lämnat det jordiska fyra år tidigare men hans yngre hustru behövde en hjälpande hand på gården.

Efter bara ett år flyttade Mats, förmodligen vid Mickelsmäss, ett par kilometer söder ut till Hällby och fjärdingsmannen Erik Olsson.
(Fjärdingsmannen i Åskebro var inte släkt med sin namne i Hällby.)
Mats Persson hade fått plats som kusk åt fjärdingsmannen och därför erhållit fribiljett för överfarten av Herrevadsbro.

Biljetten torde vara utskriven år 1846.
Mats var tydligen kyrksam. Han noteras för Nattvardsgång den 18 juni och 10 december 1848 samt den 10 juni och 21 november 1849 jämte den 21 juni 1850. Han lämnade sin tjänst i Hällby på hösten 1850.

Iwérus hade titeln "Kronobefallningsman" t o m 1849. Denna titel innefattade sysslan både som Kronofogde och Kronolänsman. Han hade i den befattningen utfärdat den i Åskebro funna "polletten".

Från 1850 titulerades han Kronofogde, dessutom med tillägget av titeln disponent. Han hade nämligen år 1849 låtit bygga upp tegelbruk, sågverk och benmjölsstamp vid Prästforsen i Sörstafors (Sörssa). Dessa rörelser bedrev han i egen regi till 1854.

Sörstafors AB (bildat 1853) tog då över rörelsen och Iwérus blev disponent i bolaget. Benmjölsfabriken och en del jord var disponentens privata egendom och ingick ej i försäljningen.

I 15 år framåt var Iwérus aktiv som kronofogde och företagare.
Vid 65 års ålder 1869 sålde han benmjölsfabriken till Sörqvarns Industrier. I samband med detta blev sonen Ivar Fredrik Iwérus inspektor vid Sörqvarn.

Johan Daniel Iwérus dog den 11 juni 1869 och begravds i Kolbäck den 18 juni.
Iwérus hade varit en betydande person. Han ärades och dubbades till riddare av Kungliga Wasa Orden.

Änkan med övriga barnen flyttade samma år från Yllesta till sonen Ivar i Sörqvarn.

Säby i maj 2001
Sammanställt av Kurt Larsson