Bildnummer: A786 Kategori: Vårdhem Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: ca 1897 Fotograf:
Motivbeskrivning: Sjukhuset - Sanatoriet i Kolbäck. Dr Fjällskog tjänstgjorde? Grundade även Skogsfället (lungkliniken) i Västerås.
Sjukhuset i Kolbäck byggt ca 1897.
1923 – Barnhem. Västmanlands läns landsting ägde huset.
1968 – Sveriges första inackorderingshem för vuxna utvecklingsstörda. Hemmet flyttades till Hallstavägen 1979.
23 oktober 1980 öppnade fritidshemmet Backen och fritidsgården Höjden.
20 maj 1994 brann fastigheten, byggnaden blev så svårt vattenskadad att den fick rivas mellan jul och nyår 1994-95.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se