111

Från filmen RYTTARE I BLÅTT (1959). Denna bild fick jag,
Lars-Olof Larsson, av biografvaktmästaren då filmen visades i Mariestad.
Planschen på hästens hovar vid Anna-Lisa Eriksson finns även bakom veterinär Gunnar Svensson som visats ovan.