Bildnummer: G337 Kategori: Bebyggelse Ort: Strömsholm
Plats: Ridskolan Tid: Fotograf: Troligen Ejlert
Motivbeskrivning: Tio spann bakom Vita stallet
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se