>
Bildnummer: G119 Kategori: Ridskolan Ort: Strömsholm
Plats: Ridskolan Tid: 1956 Fotograf: Arne Ejlert
Motivbeskrivning: Militärer, hundar och stallbock
Övre raden: Posse, Lindemark, Olausson, Kohansson, Jonsson, Vartianen, Burman, Hartama, Westergren, Fridolfsson och Höök.
Nedre raden:
Intendent / Kapten Hans Gunnar Gabriel Wahlberg (initiativtagare till djursjukhuset 1964),
Regementsveterinär / Major Otto Gunnar Svensson,
Stallmästare / Ryttmästare Klas Hans Wikne,
Chefen för Ridskolan / Överstelöjtnant Gustaf Nils Arvid Nyblæus,
Adjutant / Ryttmästare Erik Hedenstierna,
Hopplärare / Ryttmästare Gustaf Oscar Gerard De Geer,
Körlärare / Löjtnant Anders Gustaf Lindgren.
Getabockens namn var Kisen, en barsk herre som gjorde att det inte var lätt att ta sig in på Markan utan att han fick sig en godbit.
Hundra år efter Ridskolans start lämnade militären över Strömsholm till Ridfrämjandet 1968.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se