Bildnummer: G370 Kategori: Näringsliv Ort: Kolbäck
Plats: Stationsgatan Tid: 1958 Fotograf:
Motivbeskrivning: Vid taxistation. Droskägare Olle Eriksson (Taxi Olle) Pontiac 1957.
Droskägare Valter Hedvall Pontiac 1957
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se