Bildnummer: N10328 Kategori: Gustaf Åhman Ort: Kolbäck
Plats: Olycka vid Nybro Tid: 1950-06-23 Fotograf: Gustaf Åhman
Motivbeskrivning: BP macken byggdes i början av 1930-talet. Vy från västra utfarten mot Köping
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se