Räckhammare

Kort historik

Fabriken 1871

Fabriken 1884

Fabriken 1913

Fabriken 1923