Kolbäck

Herrevadsbro

Åbrinken
ett seniorboende

Sjukstugan och
barnhemmet

Något om
Strömsholm

Kolbäcks
hembygdsförening

 

Index