Bildbanken / Skolor

Bildnummer: G488
Kategori: Skolan
Ort: Kolbäck
Plats: Gartz Pensionat?
Foto: Eilert
Motivbeskrivning: Klassträff för elever vid Kyrkskolan i Kolbäck årskurs 7 1946/47
Bakre raden: Siv Norr, Gun Andersson, Anna Lind, Karl-Rune Wallin, Sune Lagerqvist,
Eric Persson, Enar Tillbom, Gun Norr och Gun Pettersson.
Andra raden: Gerd Hedström, Elisabeth Ek, Rolly Gustavsson, Ingert Lindberg, Nancy Danielsson,
och Kerstin Johansson
Främre raden: Gunnar Wallin och Sune Johansson
Från klassbilden saknades: Olle Andersson, Tord Andersson, Sören Karlsson, Göte Hals,
Bengt Lundkvist, Bertil Lövgren, Karin Pettersson, Sven Nilsson och Maj Rord Bohlin