Bildnummer: C1303 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: ca 1910 Fotograf:
Motivbeskrivning: Parti af Kolbäck.
Banmästarhuset. Posten var inrymt i huset under en period. Byggnaden till höger är Bankhuset och Annies Café. "Elslund".
Före Annies Café hade här handlare Karl Erhard Linus Andersson, född 1886, sin affär från 1908 till 31/12 1910.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se